Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Εκλογική διαδικασία και δημοκρατική εσωκομματική συγκρότηση

Ανοιχτή Επιστολή στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας1

Αποτελεί γεγονός, ότι σήμερα εντείνεται η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των πολιτικών κομμάτων κατά τη λήψη των αποφάσεων εφόσον η εσωτερική οργάνωση δεν είναι πραγματικά δημοκρατική και αξιοκρατική και καθίσταται έτσι αμφίβολη η αυθεντική αντιπροσώπευση των πολιτικών και κοινωνικών διαφοροποιήσεων, καθώς τα μέλη δεν μετέχουν ισότιμα και ουσιαστικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Διότι η δημοκρατική ενεργοποίηση του άξιου και ενάρετου πολίτη πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από αξιοκρατικές κομματικές διαδικασίες που θα αναδεικνύουν την ισοδύναμη και διαφανή θεσμικά ικανότητα των υποψηφίων (Μελών ή Προέδρων Οργανώσεων) να προβάλλουν τη σαφή ιδεολογική φυσιογνωμία και την ικανότητα παραγωγής και εφαρμογής ενός πολιτικού προγράμματος, ιδίως μέσω μίας διαλεκτικής προβολής μελετημένων λύσεων. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι προσανατολισμένο σε κατευθυντήριες ιδέες (όπως παιδεία, δικαιοσύνη, απασχόληση, παραγωγικότητα, κατά κεφαλήν εισόδημα κ.α.), ώστε να δίνει μια προοπτική ευημερίας που θα πρέπει να προκύψει από συγκεκριμένα σχέδια.
Η σύγκληση του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να συνοδεύεται από τη διεξαγωγή ειδικών τοπικών προσυνεδριακών εργασιών σε κάθε Νομό ώστε μεταξύ «ισότιμων στελεχών» να οριστούν οι καλύτεροι σύνεδροι από μία δημόσια διαδικασία ιδεολογικής και προγραμματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς βιώνουμε διαδικασίες που οδηγούν σε εξαρτήσεις, μηχανοποιούν τη συμπεριφορά, δένουν τη σκέψη, αποδυναμώνουν την αξιοκρατία και την παραγωγική πολιτική διανόησή μας (ειδικά εκλεκτορικά σώματα, επιρροή πολιτικών γραφείων, στενός κύκλος κλειστών μηχανισμών, αδιαφανείς διαδικασίες, απουσία έγκαιρου και δίκαιου ορισμού τοπικών εκλογικών κέντρων, αποκλεισμός ψηφοφόρων από την εκλογή μελών Ν.Ο., απουσία ορθών προδικασιών κ.α.).
Η απομάκρυνση των πολιτικών κομμάτων από την κοινωνία με παροπλισμένα τα υγιή και νέα στοιχεία της από παλαιότερα και ίδια πολιτικά πρόσωπα που χωρίς πολιτική επάρκεια επιβιώνουν δυστυχώς εις βάρος νέων ενδιαφερόμενων προσώπων, διότι τα κόμματα έχουν πέσει θύμα της ίδιας της παθογένειάς τους, του δημαγωγικού λόγου και της αοριστολογίας, του ελλείμματος εσωκομματικής δημοκρατίας, των ενδημικών πελατειακών εξαρτήσεων – δικτύων, των σιωπηλών συνεργών ασυνείδητων πολιτικών και της απουσίας ενός οργανωμένου σχεδίου για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, οδηγεί σε δυσλειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Μόνο η συνειδητοποίηση ότι η πολιτική, επιστημονική και διοικητική αντιπαράθεση ιδεών είναι εσωκομματικώς επιτακτική και η αίσθηση ότι οι επιλογές του πολίτη δεν προκαθορίζονται ούτε προδιαγράφονται από άλλους, μπορεί να επιτρέψει την εδραίωση μιας άλλης κομματικής διαδικασίας που θα ευνοεί τον συναγωνισμό, την άμιλλα και την αποδοτικότητα του κομματικού συστήματος.
Οι ευσυνείδητοι πολίτες παραιτούνται από το δικαίωμα να είναι ενεργοί πολίτες στα Κόμματα διότι δεν έχουν χώρο έκφρασης αφού διαπιστώνουν την ανάδειξη μέσω προσβάσεων, άνευ αξιολογικών διαδικασιών, χωρίς την προβολή της προσωπικής αξίας, πνευματικών προσόντων και ήθους. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του «μέλους του κόμματος» και να αναδειχθεί η σοβαρότητά του στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σε μια δημοκρατική κοινωνία το μέλος ενός κόμματος επιτελεί πολιτικό λειτούργημα.
Η Νέα Δημοκρατία ως αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να στηρίξει τη δομή της σε νέο δημοκρατικό καταστατικό λειτουργίας ώστε να μην εφαρμόζεται επιλεκτικά, ερμηνεύεται και παρερμηνεύεται κατά το δοκούν, και να μην εξυπηρετούνται τα εκάστοτε συμφέροντα των εσωκομματικών διοικητικών δομών .
Η οργανωτική δομή του κόμματος θα πρέπει να είναι έτοιμη να δεχθεί στους κόλπους της ανεξάρτητες «θεματολογικές» κοινωνικές κινήσεις (φορείς, συλλόγους ή ομίλους κ.λ.π.) και να συνεργαστεί ισότιμα και έντιμα μαζί τους, αφουγκραζόμενο τις προτάσεις και τις διαφωνίες τους, την ανάπτυξη ή τη συγκρότηση, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μιας Πανεθνικής «Λέσχης ή Ινστιτούτου Πολιτικών και Κοινωνικών Μελετών» με δομή και λειτουργία ανάλογη των επιστημονικών ενώσεων.
Το εκλογικό σώμα εμφανίζει σημεία αποστασιοποίησης από την πολιτική ζωή, απάθειας και δυσαρέσκειας έναντι του κομματικού συστήματος, και η Νέα Δημοκρατία με την ριζοσπαστική και κοινωνικά φιλελεύθερη δράση της θα πρέπει σε κάθε πρωτοβουλία οργανωτικής μεταρρύθμισης να προσβλέπει στην κάθαρση και στη σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων που επιβάλλουν την ανανέωση του κομματικού θεσμού σήμερα, ώστε να ξαναζωντανέψει η «πολιτικότητα» του κόμματος και η πραγματική συμμετοχή των πολιτών σε αυτό.
Το Κόμμα θα πρέπει να αποκτήσει πιο ευέλικτες δομές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθούν μια σειρά από όργανα, τα οποία αφενός μεν δεν έχουν εκλεγεί με άμεσο τρόπο, αφετέρου δε γιγαντώνουν την κομματική γραφειοκρατία και την αυθαιρεσία των μηχανισμών.
Το Κόμμα έχει εθνική χρηστική αξία για την κοινωνία όταν θα δύναται να λαμβάνει τουλάχιστον το 40% του εκλογικού σώματος ώστε να γίνει μια ουσιαστική Πολιτική Εκκίνηση με Άξια και Ηθικά πρόσωπα με κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα για όλους τους πολίτες!
Η ανατροπή του Πολιτικού Ψέματος και της Κοινωνικής ανασφάλειας, δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμούς παρανομιών ούτε με την καλλιέργεια μιας νέας μετακρισιακής αυταπάτης.
Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να είναι καθηλωμένη είτε σε ευδαιμονικά καρφιά είτε στη μελαγχολική μεμψιμοιρία της, αλλά χρειάζεται ένα γνήσιο «μεταρρυθμιστικό σοκ» για να «πάρει μπρος».
Η Κοινωνία εάν ωρίμασε πλέον, ας ωριμάσουν και τα Κόμματα!

Με ευγενή αισθήματα
Αναστάσιος Καραϊσκος (Δικηγόρος)
Ηλίας Χρυσικός (Δ/ντης Ράδιο Ενημέρωση 92,2 fm)
Βασίλης Μέλιος (Λογιστής-φοροτεχνικός)