Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ανακοίνωση για τα βιβλιάρια πρόνοιας

Δήμος Κατερίνηςlogo-dimos_katerinis_copy_1

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης, ανακοινώνει ότι δεν δέχεται πλέον αιτήσεις για την έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων ή πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας, καθώς καταργήθηκε η διαδικασία που προέβλεπε την έκδοση σχετικής απόφασης, ύστερα από εξέταση των αιτήσεων από τις Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής (ΚΥΑ αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132 ΦΕΚ 908/Β/04.04.2016).
Τα βιβλιάρια που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 04.04.2016 ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, ενώ οι αιτήσεις για τις οποίες δεν εκδόθηκε απόφαση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα εξεταστούν από 01.06.2016. Έως την έναρξη της διαδικασίας οι ανασφάλιστοι πολίτες, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ, θα απευθύνονται για την ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική τους περίθαλψη στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημοτικά ιατρεία, ιδρύματα αποκατάστασης).
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Γεώργιος Ίτσιος