Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ανεπαρκής η οργάνωση του Οργανισμού

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΔΟΤΑΠBettySkoufa5

Για τις ανεπάρκειες οργάνωσης και λειτουργίας του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΤΑΠ), κατέθεσαν ερώτηση 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών και οι τρεις βουλευτές του κόμματος στην Πιερία.

Οι βουλευτές του συγκυβερνώντος κόμματος ρωτούν την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πώς προτίθεται να βελτιώσει τις συνθήκες και το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ όπως και αν προτίθεται ή σχεδιάζει να λάβει μέτρα εξασφάλισης προστασίας των διαδικασιών Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κείμενο της ερώτησής τους, αναφέρουν πως υπάρχουν διαπιστώσεις των συναλλασσόμενων πολιτών με το ΔΟΑΤΑΠ που αφορούν απώλεια φακέλων, καθυστέρηση στην έκδοση των πιστοποιητικών, έλλειψη ενημέρωσης και αδυναμία τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον φορέα, ύπαρξη χειρόγραφων διαδικασιών αρχειοθέτησης, ακόμα και καταγγελίες για καταχρήσεις και παραλείψεις στην τήρηση της σειράς προτεραιότητας των αιτημάτων όπως και αναφορές για χρήση πλαστών πτυχίων, ζητήματα δηλαδή ζωτικής σημασίας για τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Επίσης υπάρχει κοινή διαπίστωση, υποστηρίζουν οι 41 βουλευτές, ότι οι υπάλληλοι του ΔΟΑΤΑΠ, ενώ στερούνται ακόμα και στοιχειώδους εξοπλισμού που απαιτείται για την ταξινόμηση του μεγάλου όγκου εισερχομένων τίτλων πτυχίων και εργασιών, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Η ερώτηση
Πολλά από τα παράπονα των πολιτών, των οποίων γινόμαστε αποδέκτες, αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Οι καταγγελίες για καταχρήσεις και παραλείψεις στην τήρηση της σειράς προτεραιότητας των αιτημάτων καθώς και οι αναφορές για χρήση πλαστών πτυχίων είναι πολλές. Επανειλημμένα επίσης μας μεταφέρονται περιπτώσεις απώλειας φακέλων, καθυστερήσεων στην έκδοση των πιστοποιητικών και έλλειψης κατάλληλης ενημέρωσης. Μερικές φορές μάλιστα υπάρχει πλήρης αδυναμία τηλεφωνικής επικοινωνίας, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πολίτες που δεν έχουν ευχέρεια φυσικής πρόσβασης, ιδιαίτερα όσους διαμένουν εκτός Αθήνας – Θεσσαλονίκης όπου υπάρχουν γραφεία του Οργανισμού. Η έλλειψη μηχανογραφημένου συστήματος διεκπεραίωσης και παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων από το διαδίκτυο καθώς και η κατανάλωση ωρών εργασίας σε χειρόγραφες και χειροκίνητες διαδικασίες στερεί ανθρώπινους πόρους από τον Οργανισμό, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πιο ουσιαστικούς σκοπούς όπως ο έλεγχος γνησιότητας τίτλων ή η επίσπευση των διαδικασιών. Επίσης υπάρχει κοινή διαπίστωση, ότι οι υπάλληλοι του ΔΟΑΤΑΠ, ενώ στερούνται ακόμα και στοιχειώδους εξοπλισμού που απαιτείται για την ταξινόμηση του μεγάλου όγκου εισερχομένων τίτλων πτυχίων και εργασιών, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του κοινού.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να δημιουργούνται σημαντικές δυσχέρειες σε πολλούς Έλληνες επιστήμονες με αξιόλογη κατάρτιση και επιτεύγματα που επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας, ενώ στερείται και η ελληνική οικονομία αλλά και η ακαδημαϊκή κοινότητα από σημαντικής αξίας έμψυχο υλικό.
Ακόμα η όλη κατάσταση δημιουργεί Ιδιαίτερο πλήγμα στην αξιοπιστία του θεσμού με επιπτώσεις και στην εικόνα της κυβέρνησης προς τους πολίτες.
Επειδή η αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων είναι σημείο κομβικής σημασίας για τον εμπλουτισμό της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και την διακράτηση και προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στον επιχειρηματικό τομέα.
Επειδή η αναγνώριση των πτυχίων των ενδιαφερομένων είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας γι αυτούς καθώς συχνά αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση εργασίας.
Επειδή το σύστημα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων είναι ένα σημαντικό σημείο επαφής με το κράτος μιας μερίδας πολιτών με υψηλές δυνατότητες συνεισφοράς.
Έπειτα από τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Προτίθεται να διερευνήσει με την εκπόνηση σχετικής μελέτης τις συνθήκες και το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ και τις δυνατότητες βελτίωσής τους;
-Προτίθεται να λάβει μέτρα εξασφάλισης του αδιάβλητου των διαδικασιών, ίσης μεταχείρισης και προτεραιότητας των αιτημάτων καθώς και αναβάθμισης του υποστηρικτικού ρόλου των ΚΕΠ στην διαδικασία;
-Προτίθεται να λάβει μέτρα διευκόλυνσης της ηλεκτρονικής πρόσβασης στην υπηρεσία των ενδιαφερομένων, ιδίως αυτών που κατοικούν εκτός των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν γραφεία του Οργανισμού;