Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δημόσια ΙΕΚ σε… υποβάθμιση

Η αδυναμία χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ πλήττει τα ΙΕΚf15c596f96e80e57e8fc04a14ceb7c14_L

Για υποβάθμιση των δημόσιων ΙΕΚ λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ, κάνουν σε κείμενο ερώτησής τους, 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ αυτών και ο Κ. Κουκοδήμος.

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο κείμενο της ερώτησής τους που κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών, αναφέρουν: «η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση αποτελεί βασικό πυλώνα του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος μέσω του οποίου χιλιάδες νέες και νέοι βρίσκουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η αποτελεσματική λειτουργία των ΙΕΚ και η σύνδεση της κατάρτισης που προσφέρουν με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με την πολιτική της πρακτική και την αδιαφορία που επιδεικνύει απαξιώνει τα Δημόσια ΙΕΚ, αλλά και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση συνολικά. Τα ΙΕΚ λειτουργούν χωρίς προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό προσωπικό των Δημοσίων ΙΕΚ είναι απλήρωτο ένα εξάμηνο, μέριμνα για τη χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης δεν υπάρχει. Άμεση προοπτική αξιοποίησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση του πλαισίου και της λειτουργίας των ΙΕΚ δεν διαφαίνεται καθώς η χώρας μας δεν έχει εκπληρώσει την αιρεσιμότητα στην επενδυτική προτεραιότητα 10.4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», βάσει της οποίας θα έπρεπε να είχε κατατεθεί έως το τέλος του 2015 στρατηγικό σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: -Για ποιο λόγο καθυστέρησε το Υπουργείο Παιδείας στην καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέσω της οποίας καλύπτεται η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ; Πότε θα δοθεί λύση στο ζήτημα, ώστε να καταβληθούν οι αμοιβές στους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ οι οποίοι είναι απλήρωτοι για ένα εξάμηνο; -Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν αξιοποιεί για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 2016 τους οδηγούς σπουδών των ΙΕΚ που έχουν παραχθεί από την Επιτροπή Κατάρτισης Προγραμμάτων Σπουδών ΙΕΚ/ΣΕΚ και αφήνει τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ να λειτουργούν χωρίς προγράμματα σπουδών; -Γιατί στην από 18/09/2015 εγκύκλιο της Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ δεν προβλέπεται πληρωμή των ασκούμενων, κάτι που ίσχυε έως το τέλος του 2015; -Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για τη χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020; -Πότε προβλέπεται η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας στην επενδυτική προτεραιότητα 10.4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΕΣΠΑ;»