Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες

Το πρόβλημα της ύδρευσης απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύδνας-Κολινδρού1

Σύσκεψη για την λειτουργία των διυλιστηρίων της Μόρνας, ώστε να υδροδοτηθεί από το φράγμα η βόρεια Πιερία, ζητά ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού.

Το «χρόνιο» πρόβλημα της ύδρευσης της βόρειας Πιερίας, απασχόλησε το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Πύδνας Κολινδρού, όπου οι δημοτικές παρατάξεις συμφώνησαν στην εκκίνηση «μιας κοινής προσπάθειας» για την επίλυση του ζητήματος που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της δωδεκαμελούς ομάδας εργασίας για την ύδρευση, η οποία συστάθηκε τον Αύγουστο του 2015 με απόφαση του Δημάρχου Ευάγγελου Λαγδάρη.
Η ομάδα εργασίας ύστερα από πολύμηνη έρευνα και καταγραφή όλων των δεδομένων με στοιχεία δεκάδων σελίδων και μετά από σειρά συνεδριάσεων, παρουσίασε όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε στο δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα που παρουσίασε η ομάδα εργασίας, «θα πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις για πολιτικές, διοικητικές, νομικές πρωτοβουλίες καθώς και για τον προγραμματισμό έργων υποδομής.»
Όσον αφορά τις πολιτικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, προτάθηκε στο σώμα, να επιδιωχθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης όπου θα παρουσιαστεί η κατάσταση όπως καταγράφτηκε, αλλά και να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης βελτίωσης των συνθηκών ύδρευσης.
Για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης, προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις, όπως σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Συνδέσμου με το Δήμο με την οποία θα αναλαμβάνει ο Δήμος τη συντήρηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων και παράλληλα να «ωριμάσει» προτάσεις έργων για τη βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων, καθώς και για τη κατασκευή νέων έργων απαραίτητων για την εξασφάλιση της ύδρευσης και την προστασία της υγείας των κατοίκων.
Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση αδυναμίας συνεργασίας με το Σύνδεσμο θα πρέπει άμεσα ο Δήμος «να ενεργήσει και να προβεί σε διοικητικές, νομικές πρωτοβουλίες», ώστε να επιλυθούν ζητήματα που εκκρεμούν μεταξύ του Δήμου και του Συνδέσμου.
Επίσης κρίθηκαν ως κατεπείγουσες μια σειρά ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού για τον προγραμματισμό νέων έργων, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωσης της κατάστασης στην ύδρευση.
Ως τέτοια έργα προτάθηκαν:
-Η ολοκλήρωση των διαδικασιών ανόρυξης νέων υδρευτικών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση του ήδη επερχόμενου προβλήματος έλλειψης υδρευτικού νερού.
-Η κατασκευή δικτύου ύδρευσης από Παλιόστανη έως Σφενδάμη.
-Η προετοιμασία φακέλου για υποβολή προτάσεων έργων για τη τοποθέτηση φίλτρων (Αλώνια, Καταχάς), καθώς και για τον τηλε-έλεγχο και τηλεχειρισμό των Δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε επίσης πρόταση του Δημάρχου Ευάγγελου Λαγδάρη για τη σύγκλιση σύσκεψης (με πρωτοβουλία του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού) όπου θα συζητηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του φράγματος και του διυλιστηρίου της «Μόρνας».
Αξίζει να σημειωθεί οτι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κολινδρού, Ρυακίων, Ελευθεροχωρίου, Λιβαδίου, Καστανιάς, Μακρυγιάλου, Αλωνίων και Παλαιόστανης.