Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Η αφήγηση στο Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»φώτο 2

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Sinbad».

To πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρησιμότητα της αφήγησης στην εκπαίδευση και στην υποστήριξή τους όσον αφορά στην αξιοποίησή της. Ο στόχος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου (μαθήματα e-learning) και την εφαρμογή του σε μορφή μικτής μάθησης.
Η τέταρτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Κάουνας της Λιθουανίας τον Μάρτιο με εταίρους από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Τουρκία. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από την κ. Βασιλική Βενιώτη, νηπιαγωγό και τον κ. Καπέτη Ευάγγελο, Διευθυντή του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ και συντονιστή του προγράμματος.