Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Λύκειο Ελληνίδων Κατερίνης

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης. Νέα πρόεδρος του ΔΣ εξελέγη η κ. Λίτσα Κουκουλιάτα.

Αναλυτικά η κατανομή των αξιωμάτων αλλά και των εφορειών έγινε ως εξής:
Πρόεδρος: Λίτσα Κουκουλιάτα
Αντιπρόεδρος Α’: Μαρία Εξάρχου
Αντιπρόεδρος Β’: Βάσω Μπακαλοπούλου
Γ. Γραμματέας: Γιώτα Ντάλλα-Νικολή
Ε. Γραμματέας: Βάσω Πραντσίδου
Γ. Ταμίας: Σοφία Ελευθεριάδου
Υπεύθυνες εφορειών ορίστηκαν οι:
Οικονομικού Τμήματος: Ελένη Τσουρή
Ιματιοθήκης: Βάσω Πραντσίδου
Δημοσίων Σχέσεων: Πόλυ Σταματοπούλου-Παπακώστα
Κοινωνικού Προβληματισμού και Ν. Τεχνολογίας: Μαρίλη Καργιώτη
Εθνικών και Τοπικών Χορών: Τασούλα Ζωγράφου
Καλλιτεχνικού Τμήματος: Ελένη Τσουρή
Φιλολογικού και Βιβλιοθήκης: Σοφία Ελευθεριάδου
Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Ελένη Λάμπρου-Τσιρέκα