Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Απαγόρευση Αλιείας στον τεχνητό ύφαλο Κίτρους

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίαςυφαλος

Αποδέκτης αναφορών και παραπόνων για έντονη αλιεία στην οριοθετούμενη από σημαντήρες περιοχή του τεχνητού υφάλου Κίτρους έχει γίνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Πιερίας.

Αυτός είναι και ο λόγος, που αποφάσισε να απαγορεύσει κατόπιν συνεννόησης με το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκ. Κατερίνης, την αλιεία και την πρόσδεση στους σημαντήρες του τεχνητού υφάλου στο Κίτρος.
Η παραβίαση των απαγορεύσεων, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε., έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον Αλιευτικό Κώδικα (Ν.Δ. 420/1970), άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, άρθρα 141 και 145, που αφορούν στην πρόκληση εκούσιας ή ακούσιας φθοράς σημαντήρων που οριοθετούν λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως ο Τεχνητός Ύφαλος και ναυτιλιακούς κινδύνους.