Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πώληση σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών

Από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑdd

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Οργανισμού μας θα διαθέτει τον μήνα Μάρτιο προς πώληση σπόρους παραδοσιακών ελληνικών ποικιλιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα είδη που τους ενδιαφέρουν από το κτήριο του Ινστιτούτου Σιτηρών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης καθημερινά 8.30-14.00 τον μήνα Μάρτιο.
Η πώληση των σπόρων πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η εξής:
-Επικοινωνείτε για τα είδη και τον αριθμό και που σας ενδιαφέρουν στο
τηλ. 2310471544 εσωτερικό 114 ή στο seeds@ipgrb.gr
-Καταθέτετε το ανάλογο ποσό στο λογαριασμό 6486 040030-923 της
Τράπεζας Πειραιώς
-Αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με fax στο 2310473024 (πρέπει να αναγράφεται χειρόγραφα το όνομα του καταθέτη) ή στο seeds@ipgrb.gr.