Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Να ενισχύσουμε το ρόλο της ανάπτυξης

Σε εξέλιξη η διαδικασία Αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου στην Τράπεζα Πιερίας2006-09-22 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ-06 - Εκλογές στη συνεταιριστική τράπεζα Πιερίας για νέο Δ.Σ. (53)

Η διαδικασία αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου έως 1.000.000 ευρώ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας είναι σε εξέλιξη από τις 22 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου 2016. Η αξία ανά μερίδα ανέρχεται στην ονομαστική τιμή των 29,35 ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, αποφασίστηκε η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου της κατά 1.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.3 του ν. 4340/2015 . Η απόφαση εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση 174/2/21.12.2015 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων).
Η απόφαση αύξησης του κεφαλαίου της Τράπεζας είναι προληπτική και μη απαιτητή με κύρια στόχευση την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, της ανταγωνιστικότητάς της και τη στήριξη της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.
Η συμμετοχή στην αύξηση με αγορά μερίδων, μπορεί να γίνει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη, ή μη, με απόκτηση απεριορίστου αριθμού μερίδων στην ονομαστική τιμή των €29,35 ανά μερίδα.
Η συμμετοχή στην αύξηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης εγγραφής και καταβολής του αντιτίμου είτε με μετρητά είτε με χρέωση αποταμιευτικού λογαριασμού.
Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας Νίκος Μηλιώτης για μια ακόμη φορά, κάλεσε τους Πιερίεις να συμμετάσχουν στην αύξηση. Στη δήλωσή του, ο κ. Μηλιώτης, αναφέρει: «Εδώ και 20 χρόνια η Τράπεζά μας αποδεικνύει καθημερινά στην πράξη ότι αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας υποστηρίζοντας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στη δύσκολη εποχή που διανύει η ελληνική οικονομία, εμείς αποφασίσαμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας στην ανάπτυξη της Πιερίας προχωρώντας από τον Δεκέμβριο του 2015 στην Αύξηση του Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου. Εκφράζω την αισιοδοξία μου για την επιτυχία του εγχειρήματος και προσκαλώ τον κάθε Πιεριέα ξεχωριστά να συμμετέχει στην διαδικασία αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζάς μας, μιας Τράπεζας που δημιουργήθηκε από εμάς για εμάς».
Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς θα διαρκέσει ένα εξάμηνο, δηλαδή από την 22α Δεκεμβρίου 2015 έως την 22α Ιουνίου 2016.
Οι στόχοι της Αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου είναι:
-Ισχυροποίηση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας
-Διασφάλιση της ρευστότητάς της
-Αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της με σκοπό να υποστηρίξει την τοπική οικονομία και την ανάπτυξή της στο νέο και σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον που διαμορφώνεται
-Κάλυψη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2018
-Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας
-Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
-Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας ιδρύθηκε το 1995 ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός του Νομού βάσει του Ν.1667/86. Το Νοέμβριο του 1998 μετεξελίχθηκε σε Πιστωτικό Ίδρυμα με την αρ. 6/7/31-7-1998 απόφαση Ε.Τ.Π.Θ. της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 222/29-09-1998) και προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα για κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από 08:00 έως 15:00
Κατάστημα Κατερίνης: Εθν. Αντιστάσεως 5, τηλ: 2351 0 30996 – 30997 -77929, φαξ: 2351 0 75710
Κατάστημα Λεπτοκαρυάς: Πλατεία Ιωάννου Μεταξά, τηλ: 2352 0 33350, φαξ: 2352 0 33346
website: www.pieriabank.gr, e-mail: coopbank@pieriabank.gr