Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Στην «καρδιά» του επιχειρείν

Επίσκεψη μαθητών από τρεις χώρες στο ΕΒΕ Πιερίας1

Μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Ισπανία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Πολωνία φιλοξένησε σήμερα το Επιμελητήριο Πιερίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 στο οποίο συμμετέχουν τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων».

Την αποστολή υποδέχτηκε η αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Σταματία Βελώνη, η οποία πραγματοποίησε εισήγηση για το ρόλο, τις υποχρεώσεις αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Επιμελητήριο για την προαγωγή και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο νομό μας.
Στόχος του προγράμματος με τίτλο «Νέοι, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη» είναι η εφαρμογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης με τη μέθοδο CLIL προκειμένου να συνδυαστεί η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.