Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δημόσια Διοίκηση και Επιχειρείν

Άρθρο γνώμης

 

Του Χαρίλαου Τζαμακλή Βουλευτή Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑTzamaklis Είτε στα προηγούμενα χρόνια της ανάπτυξης, είτε στα τωρινά χρόνια της μη ανάπτυξης το μέγα πρόβλημα των υποψηφίων επενδυτών (Ελλήνων και ξένων) ήταν και εξακολουθεί να είναι η μη εύρυθμη και αναποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Η πολυνομία, η άγνοια του νομικού πλαισίου, ο συγκεντρωτισμός και ο υδροκεφαλισμός των δημοσίων υπηρεσιών, η γραφειοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις, τα φαινόμενα διαφθοράς, η κομματικοποίηση ως προς τις επιλογές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, η έλλειψη ειδικευμένων στελεχών κ.ά. αποτελούν τις βασικές αιτίες για τις καθυστερήσεις των επενδύσεων ή και για την εγκατάλειψη επενδυτικών σχεδίων. Συν τω χρόνω διαμορφώθηκε μία κουλτούρα εσωστρέφειας, αδιαφορίας για εξέλιξη, για ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη με κύρια χαρακτηριστικά την απουσία ανάληψης κοινωνικών ευθυνών και τον ελλιπή επαγγελματισμό. Διαμορφώθηκε, εν τέλει, ένα μοντέλο δημόσιας διοίκησης, που αδυνατεί να υπηρετήσει τις ανάγκες της χώρας για επενδύσεις και, άρα, ως προς το σκέλος αυτό και το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον. Τις συνέπειες όλων αυτών τις βιώνει και τις πληρώνει όλη η κοινωνία. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, αφού ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή, η επεξεργασία ενός νομοσχεδίου, που φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι απλώς μία τομή στο καθεστώς της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά μία αναγκαία, ολοκληρωμένη, αξιόπιστη, μακρόπνοη και απολύτως εφαρμόσιμη ριζική μεταρρύθμιση. Οι βασικοί πυλώνες της προτεινόμενης μεταρρύθμισης είναι: -Το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, -Το Σύστημα Αξιολόγησης, -Η βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, -Το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων. Η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στηρίζεται στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία. Το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων στοχεύει στην ακύρωση της κυριαρχίας του «πολιτικού – κομματικού υποσυστήματος» έναντι του «διοικητικού». Στοχεύει στην παύση της υποκατάστασης της Δημόσιας Διοίκησης από το «κόμμα» ως διοικητικό – κρατικό οργανισμό. Είναι σαφής και διακηρυγμένη η στόχευση του νομοσχεδίου να «ελευθερωθούν» οι δημιουργικές ικανότητες των στελεχών και όλου του δυναμικού της για να αποτελέσει η Δημόσια Διοίκηση μοχλό για την επανεκκίνηση της οικονομίας και για την ανάπτυξη της χώρας. Απαιτείται ασφαλώς και η εμπλοκή του υποκειμενικού παράγοντα στο όλον εγχείρημα. Απαιτείται η αποδοχή, η κατανόηση και η εμπέδωση αρχικώς του εγχειρήματος, καθώς και η διόρθωση των ατελειών ή των αστοχιών που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σημαντική αναμένεται και πρέπει να είναι η συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου, δεδομένου ότι τον αφορά άμεσα η επιτυχία του εγχειρήματος εκ του γεγονότος ότι ο κόσμος αυτός βιώνει την υφιστάμενη εν πολλοίς ασυμβατότητα των εννοιών «Δημόσια Διοίκηση» και «επιχειρείν».