Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Παράλληλο πρόγραμμα και παράλληλο σύμπαν

Άρθρο γνώμης

Του Χάρη Τζαμακλή
Βουλευτή Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑTzamaklis
Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2015 εισήχθη στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής για επεξεργασία το νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Περιείχε κυρίως διατάξεις αφορώσες το χώρο της Δημόσιας Υγείας, αλλά και άλλες κοινωνικού χαρακτήρα.
Κατά την επεξεργασία στις Επιτροπές τα κόμματα του πρώην δικομματισμού (Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ.) αποχώρησαν «διαμαρτυρόμενα» ότι το νομοσχέδιο εισάγεται με ταχεία διαδικασία και ότι δεν είναι «ποσοτικοποιημένο». Η Κυβέρνηση το απέσυρε προσωρινώς δηλώνοντας ότι θα επανεισαχθεί μετά τις γιορτές.
Όντως το νομοσχέδιο επανήλθε στις Επιτροπές και ήδη ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του με την παρουσία όλων των κομμάτων. Απομένει η ψήφισή του στην Ολομέλεια.
Ευλόγως δημιουργήθηκαν ερωτήματα: Για ποιους λόγους κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης δεν επιθυμούν τη ρύθμιση θεμάτων, που άπτονται της επίλυσης καθημερινών σοβαρών προβλημάτων εκατομμυρίων πολιτών στον κρίσιμο τομέα της Υγείας, όπως:
-της προβλεπόμενης στο άρθρο 56 δωρεάν πλήρους υγειονομικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής κάλυψης όσων λόγω της οικονομικής κρίσης βρέθηκαν ακάλυπτοι;
-της προβλεπόμενης στο άρθρο 82 Λίστας Χειρουργείου, που επιχειρεί να θέσει τέρμα στο «φακελάκι» και να διασφαλίσει την ισότητα και τη μη διάκριση των ασθενών που χρήζουν χειρουργικών επεμβάσεων;
-των προβλεπόμενων στο άρθρο 66 κινήτρων για την κατάληψη θέσης ιατρού στις νησιωτικές και στις άγονες ή προβληματικές περιοχές, που θεσπίζονται για να καλύψουν διαχρονικές ανάγκες των περιοχών αυτών;
-της προβλεπόμενης στο άρθρο 85 σύστασης Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών στα Νοσοκομεία, που επιχειρούν να λύσουν το πρόβλημα της ενημέρωσης των πολιτών για τις ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες και να άρουν τις ανισότητες στην πρόσβασή τους στα Νοσοκομεία;
Για τους «παροικούντες» οι απαντήσεις είναι δεδομένες: Αντιδρούν τα κόμματα του πρώην δικομματισμού στις νέες ρυθμίσεις, επειδή επιχειρείται για πρώτη φορά το «ξήλωμα» πελατειακών δομών και η κατάργηση ενός συστήματος «ομηρείας» των πολιτών. Αντιδρούν τα κόμματα του πρώην δικομματισμού στις νέες ρυθμίσεις, επειδή η Κυβέρνηση αρχίζει να υλοποιεί – παρά το υπάρχον ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο – το Παράλληλο Πρόγραμμα για την απάλυνση των συνεπειών της κρίσης. Απάλυνση που πρόκειται να έχει απτά αποτελέσματα υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή με σαφές ταξικό πρόσημο και σαφές ταξικό ενδιαφέρον.
Ασφαλώς θα έχει ενδιαφέρον η Κυβέρνηση να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων του νομοσχεδίου. Θα έχει ενδιαφέρον να καταστεί σαφές σε όλους ποιοι ζουν και νομοθετούν σε ένα «παράλληλο σύμπαν» και ποιοι όχι.