Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Εξωστρέφεια, ετοιμότητα και προγραμματισμός

Απολογισμός Διεύθυνσης Δασών έτους 2015.x11

Αισθητά μειωμένες σε σχέση με το 2014 οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν για παράνομες υλοτομίες, καλλιέργεια αναδασωτέων εκτάσεων, παράνομη βοσκή, θήρα και εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας

Ο απολογισμός του έργου της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στους υπαλλήλους της υπηρεσίας από τους προϊσταμένους των τμημάτων.

Κατά την σύντομη τοποθέτησή του, ο Διευθυντής Δασών Πιερίας Γιώργος Μαυρίδης, έκανε μια ιστορική αναδρομή στην δασική υπηρεσία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα που ασκεί την δασοπονία των πολλαπλών σκοπών, καταλήγοντας στην επισήμανση της ανάγκης προσαρμογής της υπηρεσίας και του προσωπικού της στα νέα δεδομένα, «παντρεύοντας» την εμπειρία του παλιού με την γνώση και την τεχνολογία του νέου, προς όφελος του περιβάλλοντος, του δημοσίου συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση του έργου της υπηρεσίας από τους προϊσταμένους των τμημάτων, γραφείων και δασονομείων, όπου μεταξύ αυτών, ανάφεραν: Κατά το έτος 2015 συντάχθηκαν τέσσερεις μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 973.000 ευρώ. Συντάχθηκε το πρόγραμμα δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας για το τρέχον έτος 2016 συνολικού προϋπολογισμού 6.736.000 ευρώ. Εντάχθηκαν σε διαχείριση, μετά από σύνταξη διαχειριστικών μελετών, δάση που δεν είχαν υλοτομηθεί για πάνω από 30 χρόνια, όπως του Κάτω Ολύμπου, των Πόρων του Τριλόφου κλπ αυξάνοντας την παραγωγή ξυλείας σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, που για το έτος 2015 ανήλθε συνολικά από δημόσια και μη δημόσια δάση στα 52.000 κυβικά μέτρα, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα 324.000 ευρώ και παρέχοντας εργασία σε σημαντικό αριθμό δασεργατών. Σημαντική ήταν και η αύξηση της παραγωγής ξυλείας από υλοτομίες εντός αγροκτημάτων, καθώς αρκετοί επενδυτές αποχώρησαν από το πρόγραμμα δάσωσης γεωργικών γαιών, αφού το ολοκλήρωσαν με επιτυχία. Παρά την περιορισμένη χρηματοδότηση, η δασική υπηρεσία δέσμευσε πάνω από 300.000 ευρώ για πληρωμή δασικών συνεταιρισμών, προκειμένου να διαθέσει καυσόξυλα για κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων παραδασόβιων οικισμών. Επίσης κατασκευάστηκαν διάφορα δασοτεχνικά έργα, όπως συντήρηση και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου, κατασκευή οχετών, έργα αντιπυρικής προστασίας κλπ και απορροφήθηκε το σύνολο της χρηματοδότησης των 87.000 ευρώ, πλην μικρού ποσού που οφείλεται σε εκπτώσεις που έδωσαν ανάδοχοι κατά την δημοπράτηση των έργων. Διεκπεραιώθηκαν εγκαίρως και με επιτυχία το σύνολο των διοικητικών θεμάτων και εργασιών της υπηρεσίας, όπως οι προσημάνσεις, οι εγκαταστάσεις υλοτόμων σε δάση, οι επιθεωρήσεις των υλοτομιών, η έκδοση δασικών αστυνομικών διατάξεων απόληψης και μεταφοράς δασικών προϊόντων και βοτάνων, βοσκής, θήρας κλπ, η έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων, η κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων, η έρευνα δικαιωμάτων του δημοσίου και η σύνταξη εκθέσεων αντίκρουσης για την προστασία των συμφερόντων του δημοσίου, η διεκπεραίωση αλληλογραφίας για πυρκαγιές, για κτηνοτροφικές μονάδες, για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κλπ ενώ εισπράχθηκαν και πάνω από 42.000 ευρώ από δραστηριότητες θήρας. Δυστυχώς η δασική υπηρεσία αναγκάστηκε να δράσει και κατασταλτικά καθώς, κατά το 2015 σχημάτισε 125 δικογραφίες εις βάρος συμπολιτών μας, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με προηγούμενα έτη καθώς η υπηρεσία λειτούργησε προληπτικά, με τη συχνή παρουσία των υπαλλήλων της στα δάση. Οι μηνύσεις αφορούσαν κυρίως παράνομες υλοτομίες, καλλιέργεια αναδασωτέων εκτάσεων, παράνομη βοσκή, θήρα και εκχέρσωση δασικών εκτάσεων. Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας, βρισκόμενη ένα βήμα μπροστά, έχει θεωρημένους δασικούς χάρτες για το σύνολο του νομού, ψηφιοποιεί τους ορθοφωτοχάρτες ενδιάμεσων ετών πέρα του 1945 και του 2007, καταχωρεί το σύνολο των διοικητικών πράξεων σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι και επίσης εντός του 2016 θα έχει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για το νομό Πιερίας. Πέρα από την διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων, η Διεύθυνση Δασών Πιερίας λειτούργησε με εξωστρέφεια και συνεργάστηκε με άλλους φορείς, υπηρεσίες και ερευνητικά ιδρύματα όπως το ΑΠΘ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ κλπ, διεξάγοντας επισκοπήσεις και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (καστανιά, πλατάνι, πεύκη κλπ), συμμετέχοντας σε προγράμματα επιτήρησης της λύσσας και επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών, συμμετέχοντας επίσης σε ερευνητικά προγράμματα όπως το LIFEGENMON – Πρόγραμμα LIFE για τη Γενετική Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Δασών, Εργο LIFE+ AdaptFor προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, πρωτοπορώντας και προβάλλοντας την δασική υπηρεσία σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.