Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Προτεραιότητα οι υποδομές περιβάλλοντος

Παρεμβάσεις από τη ΔΕΥΑΚ στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων και στον δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό Παραλίας

1

«Δίνουμε προτεραιότητα στις υποδομές που αφορούν το περιβάλλον και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων, των επαγγελματιών και των τουριστών της περιοχής», αναφέρει ο δήμαρχος Κατερίνης. Για «πολλαπλά οφέλη» στην ποιότητα ζωής των πολιτών, κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

Την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του βιομηχανοστασίου (αντλιοστασίου) ακαθάρτων Παραλίας της ΔΕΥΑ Κατερίνης και του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού εξασφαλίζουν οι εργασίες αναβάθμισης και τοποθέτησης νέων αντλιών στις εν λόγω εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), οι οποίες ολοκληρώνονται εντός των ημερών.

«Στο Δήμο Κατερίνης δίνουμε προτεραιότητα στις υποδομές που αφορούν το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων, των επαγγελματιών και των τουριστών της περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο συνολικής αναβάθμισης της Παραλίας» σημειώνει σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης, ο οποίος συνεχάρη «για την συστηματική εργασία, την πρόοδο των εργασιών και την επικείμενη ολοκλήρωση του έργου» τη διοίκηση της ΔΕΥΑΚ. «Το έργο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία και την απόδοση του αντλιοστασίου σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον τουρισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου μας περιοχή όπως αυτή της Παραλίας» τονίζει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Φώτης Δρούγκας, επισημαίνοντας «τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Η ταυτότητα του έργου Αξίζει να σημειωθεί, ότι το κεντρικό βιομηχανοστάσιο ακαθάρτων στην Παραλία της Κατερίνης αποτελείται από δύο διαμερίσματα με αντίστοιχες δεξαμενές αναρρόφησης. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του πρώτου τμήματος (Νο1) του εν λόγω αντλιοστασίου και του αντίστοιχου συστήματος των συλλεκτών. Ειδικότερα, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την αναβάθμιση του βιομηχανοστασίου ακαθάρτων Παραλίας της ΔΕΥΑ Κατερίνης και του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού.