Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Θετική φωνή» για ουσιαστική… προφύλαξη!

13 Φεβρουαρίου – Διεθνής Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού7b55e4d6e5f1ba23dc01a221d1687e26_L

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και τα Κέντρα Πρόληψης «Checkpoint» προγραμματίζουν σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε 15 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων για τη Διεθνή Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού, κορυφώνεται το Σάββατο με την υλοποίηση δράσεων δωρεάν διανομής προφυλακτικών και ενημερωτικών φυλλαδίων για την πρόληψη και τη σωστή χρήση προφυλακτικού σε 15 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα η εκστρατεια ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί σε Ιωάννινα, Ηράκλειο, Τρίπολη, Ρόδο, Χαλκίδα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Νάουσα, Σύρο, Γρεβενά και στην Κατερίνη.
Η πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων (ΣΜΝ) αποτελεί βασική συνιστώσα της αγωγής υγείας. Παρά την εισαγωγή νέων θεραπευτικών μεθόδων και τις εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού διαπιστώνονται συχνά επιδημιολογικές εξάρσεις ορισμένων ΣΜΝ, ενώ νέα νοσήματα προστίθενται στον κατάλογο τους. Η αγωγή σεξουαλικής υγείας μπορεί να τροποποιήσει ή να περιορίσει τις σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού ρίσκου στοχεύοντας πρωτίστως στην ενημέρωση του σεξουαλικά ενεργού πληθυσμού, χωρίς όμως η αναγνώριση του κινδύνου να λειτουργεί απόλυτα αποτρεπτικά. Για το λόγο αυτό άλλωστε η συνεπής χρήση του προφυλακτικού αποτελεί ακόμα και σήμερα ζητούμενο για σημαντική μερίδα του πληθυσμού. Σύμφωνα με έρευνες πάνω από το 50% των Ελλήνων που δηλώνουν ότι είχαν περιστασιακές ερωτικές σχέσεις σε διάρκεια ενός έτους δε χρησιμοποιούσαν συστηματικά προφυλακτικό. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Η «Θετική Φωνή» προάγοντας το μήνυμα της χρήσης προφυλακτικού ως του ασφαλέστερου μέσου πρόληψης κατά των ΣΜΝ, έχει μοιράσει την τελευταία τριετία περισσότερα από 2.200.000 προφυλακτικά σε όλη την Ελλάδα, στοχεύοντας τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ευάλωτες στα ΣΜΝ κοινωνικές ομάδες.