Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αναβάλλεται η… αντιρρυπαντική τεχνολογία

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για την Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτωνtr

 

Παράταση έως και πέντε έτη στην εφαρμογή των περιορισμών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για ελκυστήρες (τρακτέρ) δίνεται με υπουργική απόφαση που υπογράφτηκε την Τετάρτη. Η αναβολή στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αφορά τους ελκυστήρες οι οποίοι έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί προν την 21η Μαϊου του 1998

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης υπέγραψε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009, και συγκεκριμένα το άρθρο 8, αναβάλλοντας εκ νέου τον περιορισμό περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για 2 έτη (μέχρι 31-12-2017). Η αναβολή αιτιολογείται τόσο λόγω της ζήτησης για τα παλαιότερης γενιάς αγροτικά μηχανήματα, όσο και γιατι δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς να αποκτήσουν αγροτικά μηχανήματα με σημαντικά χαμηλότερο κόστος (στο 1/3 έως και 1/5 της αξίας των αντίστοιχων καινούργιων), διευκολύνοντας τους παραγωγούς και εισαγωγείς στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Επιπλέον με την ανωτέρω απόφαση, δίνεται παράταση πενταετίας (όπως γίνεται από το 1998) σε γεωργικούς ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21-5-1998 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε η υποχρεωτικότητα των διατάξεων προστασίας έναντι ανατροπής) να εφοδιαστούν με διάταξη προστασίας εγκεκριμένου τύπου δηλαδή μέχρι το τέλος του 2020. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται έχοντας υπόψη την δεδομένη δυσκολία εξεύρεσης εγκεκριμένου τύπου διατάξεων προστασίας για τόσο παλιά μηχανήματα αλλά και την αδυναμία πρότασης χρηματοδότησης για την απόσυρση και αντικατάσταση αυτών με πιο σύγχρονα μηχανήματα.