Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων

«Αριστοτέλειο» -Κε.Δι.Βι.Μ 2/ΚΕΚuntitled

Το προσεχές διάστημα αναμένεται το νέο πρόγραμμα VOUCHER εγγυημένης εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων και θα απασχοληθούν για 6 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το συνολικό επίδομα ανέρχεται στις 5.400 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά όλους τους κλάδους εκπαίδευσης από Υποχρεωτική έως και Τριτοβάθμια εκπαίδευσης. Η κατάρτιση θα γίνει σε 43 διαφορετικές ειδικότητες σε 8 δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως το εμπόριο, οι νέες τεχνολογίες, το logistic, o τουρισμός κ.ά.
Το «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» – Κε.Δι.Βι.Μ 2/ΚΕΚ προσκαλεί όλους όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας ηλικίας 29 έως 64, να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους είτε τηλεφωνικά στο 2351025161 είτε να μας επισκεφθούν στο χώρο μας στην Π.Βαρδάκα 12 στο κέντρο της Κατερίνης.
Σας περιμένουμε.