Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πρωταθλήτρια Περιφέρεια σε πληρωμές έργων

Απολογισμός πεπραγμένων της ΠΚΜ, από τον Απ. Τζιτζικώστα1

Τον απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησης και των υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2015 παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και οι Αντιπεριφερειάρχες ανά τομέα της ΠΚΜ, κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην εκτέλεση του έργου της, τονίζοντας ότι «διανύουμε τον έκτο χρόνο λειτουργίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και κάθε χρόνο οι Περιφέρειες στο σύνολό τους βρίσκονται σε ολοένα και χειρότερη κατάσταση. Τα προβλήματα αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Τα ζητήματα αντί να λύνονται, γίνονται πιο σύνθετα. Απομακρυνόμαστε ολοένα και περισσότερο από τη θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειών».

Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε λόγο για «αδιανόητα πολλαπλούς ελέγχους και ελεγκτικούς μηχανισμούς», «καθυστέρηση στην καταβολή κονδυλίων για ζημιές από φυσικές καταστροφές» και «παγιωμένη μείωση κατά 75% των ΚΑΠ, που ουσιαστικά και πρακτικά, ακυρώνει κάθε νέο επενδυτικό σχέδιο και βαλτώνει ακόμα και τα βασικά έργα βελτίωσης σε μονάδες υποδομής».

Σε αυτά τα προβλήματα το 2015 προστέθηκαν και οι άμεσες και έμμεσες προσπάθειες της κυβέρνησης να παρακάμψει ακόμα και τη συνταγματική κατοχύρωση της αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. «Πότε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των αποθεματικών των Περιφερειών και πότε με τροπολογίες που προσπαθεί διαρκώς να επαναφέρει για μόνιμη διατήρηση των αποθεματικών μας σε κεντρικό λογαριασμό», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε επίσης ως ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή ροή εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις δυο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις και την εκλογική διαδικασία για το δημοψήφισμα που έγιναν εντός του 2015, με αποτέλεσμα τρεις φορές μέσα σε μια χρονιά οι υπάλληλοι της ΠΚΜ να κληθούν να προετοιμάσουν εκλογές, κάτι πρωτοφανές που δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Ανασταλτικοί παράγοντες επίσης στη διάρκεια του 2015 ήταν το κλείσιμο των Τραπεζών, η επιβολή των capital controls, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τους αναδόχους, επιχειρήσεις και προμηθευτές, που αναπόφευκτα οδήγησαν στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, δημιούργησαν συνθήκες ασφυξίας στην πραγματική οικονομία και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση έργων που υλοποιεί η ΠΚΜ, με πόρους από τους ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.

«Η προοπτική μιας Ελλάδας με σύγχρονη, αποτελεσματική και αποκεντρωμένη διοικητική διάρθρωση διαρκώς απομακρύνεται. Η αποτυχία της δημιουργίας της Ελλάδας των Περιφερειών, στα αναπτυξιακά πρότυπα της Ευρώπης των Περιφερειών, δεν είναι μία ακόμα ευκαιρία που χάθηκε, δυστυχώς, είναι μία δυναμική προοπτική που δεν καλλιεργήθηκε και δεν διεκδικήθηκε. Ούτε την εποχή που θεσμοθετήθηκαν οι Περιφέρειες και πολύ περισσότερο, ούτε και τώρα που η κρίση βαθαίνει», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απολύτως επιτυχή ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, που τοποθετεί την ΠΚΜ στην κορυφαία θέση πανελλαδικά ανάμεσα στις 13 αιρετές Περιφέρειες, με την απορρόφηση να έχει φτάσει στο 114,2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τζιτζικώστας, «οι οφειλές του Κράτους προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για εργασίες που είχαν εκτελεστεί ξεπέρασαν στο μέσο του 2015 τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, με μεθοδική και σκληρή δουλειά, η διοίκηση αυτή, πέτυχε να εκπληρώσει στο ακέραιο τη δέσμευσή της προς τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Στο σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απορρόφησε το 114,2% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στην απορρόφηση. Ουσιαστικά, μέσα σε 32 μήνες, υπερδιπλασιάσαμε την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με αύξηση που ξεπέρασε τις 60 μονάδες, από το 53% στο 114,2%. Οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ξεπέρασαν τα 775 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε η πρωταθλήτρια Περιφέρεια της χώρας και στις πληρωμές έργων».

Ο κ. Τζιτζικώστας περιέγραψε τα αποτελέσματα της πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 2015, που εστίασε σε τρεις άξονες:

-Επανεκκίνηση και ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.

-Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της περιφέρειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

-Αλληλεγγύη, κοινωνική μέριμνα και δημόσια υγεία.

«Θέλω να υπογραμμίσω ότι η διοίκηση αυτή δεν έκανε, δεν κάνει και δεν θα κάνει απολύτως καμία έκπτωση στα ζητήματα διαφάνειας. Και αυτό πλέον αποδεικνύεται στην πράξη μετά και τους ενδελεχείς ελέγχους και τις εκθέσεις που λάβαμε το 2015, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, που αναφέρονται στην απόλυτα διαφανή λειτουργία της Περιφέρειας και αυτής της Διοίκησης», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.