Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αναζητά «εναλλακτικό» τρόπο ανάθεσης συμβάσεων

Απάντηση του Υπ. Εσωτερικών στην Μπ. Σκούφα για τις δυσχέρειες στην μεταφορά των μαθητών201409050524256039

H χρονοβόρα διαδικασία ενός ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού αποτελεί αντικείμενο μελέτης προκειμένου να επιλεχθεί ένα εναλλακτικός τρόπος ανάθεσης των συμβάσεων, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εσωτερικών σε ερώτηση που κατέθεση η βουλευτής Μπέττυ Σκούφα, σχετικά με τις δυσχέρειες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος μεταφοράς μαθητών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει οτι ο νέος «εναλλακτικός τρόπος» θα είναι συμβατός με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και θα αντικαταστήσει τη μέχρι σήμερα ανοικτή διαδικασία με δημοσίευση διεθνούς διαγωνισμού. «Το Υπουργείο συνεργάζεται με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τη ρύθμιση της πλατφόρμας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης του προαναφερόμενου Δ.Σ.Α.. Απομένει η έγκαιρη απόδοση της πλατφόρμας στους δικαιούμενους μεταφορείς των μαθητών της χώρας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου μεταφοράς μαθητών», αναφέρει χαρακτηριστικά. Τέλος το Υπουργείο σημειώνει πως η χρηματοδότηση των Περιφερειών γίνεται σε τακτική βάση, χωρίς καθυστερήσεις διασφαλίζοντας έγκαιρα την απαραίτητη ρευστότητα.