Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Να επανακαθοριστεί ο αιγιαλός

Τον καθορισμό της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Κάμπινγκ του ΕΟΤ ζητά η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας1

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό Τουρισμού, τον Εκτελούντα Χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Κτηματικής Υπηρεσίας και την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πιερίας, με την οποία αντιτίθεται στο μη τεκμηριωμένο τρόπο καθορισμού της αιγιαλίτιδας ζώνης από το Κάμπινγκ του ΕΟΤ της Σκοτίνας, έως το τούνελ του Πλαταμώνα.

 

Στην επιστολή της η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας αναφέρει ότι η συγκεκριμένη οριοθέτηση προκαλεί προβλήματα και αδικίες στις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής, και ως εκ τούτου «αιτούμαστε τον επανακαθορισμό της ζώνης αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην ευρύτερη περιοχή της Παραλίας Παντελεήμονα».

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της επιστολής της κ. Σοφίας Μαυρίδου, έχει ως εξής: «Ο νομός Πιερίας αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυγμένους τουριστικά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας με τουριστικά αξιοποιημένες ακτές από την δεκαετία ακόμη του 1970.

Για το σύνολο σχεδόν της ακτογραμμής του παράκτιου μετώπου του νομού μας η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πιερίας έχει προβεί σε καθορισμό των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και στις περισσότερες περιπτώσεις και σε καθορισμό ζώνης παλαιού Αιγιαλού.

Ο καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού αποτελεί μία σημαντική, κυρίως από την άποψη των συνεπειών της, διοικητική διαδικασία, η οποία κινείται αυτεπάγγελτα ή την προκαλεί κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού είναι η Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001, η οποία συγκροτείται κατά νόμον.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τον καθορισμό των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, του οποίου επίκειται η αναθεώρηση, η πράξη ορισμού του αιγιαλού δεν είναι συστατική αλλά διαπιστωτική. Η διοίκηση εν προκειμένω περιορίζεται στο να διαπιστώσει μια υφιστάμενη πραγματική κατάσταση (τη μέγιστη αλλά συνήθη αναρρίχηση του κυματισμού) και να προβαίνει σε αιτιολογημένη κρίση. Τα μέσα όμως που χρησιμοποιεί η διοίκηση για τον σχηματισμό της κρίσης αυτής δεν καθορίζονται από την νομοθεσία ούτε δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις για τη διαδικασία με την οποία μπορούν αυτά να περιέλθουν σε γνώση της αρμόδιας επιτροπής.

Στην πράξη, ο συνήθης τρόπος προσδιορισμού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού συντελείται με αυτοψία των μελών της επιτροπής, χωρίς όμως τα μέλη να δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν, έστω και κατ” ελάχιστον, συγκεκριμένες τεχνικές και επιστημονικές μεθόδους, οι οποίες να αποδεικνύουν την επιστημονική τεκμηρίωση της απόφασης τους.

Η ανυπαρξία υποχρέωσης στη χρήση επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων, εκ μέρους των μελών της Επιτροπής,  είχε ως αποτέλεσμα να καθορισθούν σε πολλές παράκτιες περιοχές του νομού μας, και ειδικότερα της νότιας Πιερίας ,εντελώς εσφαλμένα οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον οι σχετικές Αποφάσεις τους βασίστηκαν σε αυθαίρετες εκτιμήσεις μετεωρολογικών και κυματικών δεδομένων που σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,  και ταυτόχρονα, στις περιπτώσεις καθορισμού παλαιού αιγιαλού, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν  επιστημονικά ή ιστορικά στοιχεία (π.χ. μελέτη αεροφωτογραφιών, ιστορικών εγγράφων, γεωλογικών  μελετών κ.λ.π) που να αποδεικνύει την ύπαρξη παλαιού αιγιαλού στις παράκτιες αυτές εκτάσεις.

Η αποκορύφωση του φαινομένου της αυθαίρετης και ατεκμηρίωτης εκτίμησης μετεωρολογικών και κυματικών δεδομένων καθώς και της παράληψης διενέργειας επιστημονικής έρευνας  και αναζήτησης ιστορικών δεδομένων για την αιτιολόγηση καθορισμού ζώνης παλαιού αιγιαλού, εκ μέρους των αρμοδίων Επιτροπών που οδήγησε σε παντελώς λανθασμένο καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στον Νομό εντοπίζεται στην περίπτωση του καθορισμού των οριογραμμών του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην Παραλία Νέου Παντελεήμονος Πιερίας .

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 482/1987 Απόφασης του Νομάρχη Πιερίας  ( Φ.Ε.Κ. 56/Δ΄/1987) οριοθετήθηκε ο Αιγιαλός, η Παραλία και ο Παλαιός Αιγιαλός στην περιοχή της Παραλίας Παντελεήμονα Πιερίας στην οποία εδρεύουν και δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις κάμπινγκ, ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων.

Δυστυχώς, ο καθορισμός αυτός την εποχή εκείνη δεν έγινε από την Διοίκηση με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων επιστημονικών μεθόδων με αποτέλεσμα να θίγονται όλες ανεξαιρέτως οι παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες σε όλο το μέτωπο της Παραλίας  Νέου Παντελεήμονος (μήκους 2 χλμ.),  μεγάλα τμήματα των οποίων, αυθαίρετα, εντάχθηκαν εντός των ορίων της Ζώνης του Παλαιού Αιγιαλού και της Ζώνης Παραλίας. Επακόλουθο του λανθασμένου αυτού καθορισμού ήταν να θεωρηθούν όλοι αναιξερέτως οι ιδιοκτήτες των παραθαλάσσιων αυτών εκτάσεων ως καταπατητές και να επιβάλλονται εις βάρος τους δυσβάσταχτες διοικητικές κυρώσεις και εξοντωτικά πρόστιμα.

Ειδικότερα στην από 28.03.1985 Έκθεση της Επιτροπής Καθορισμού του Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού για την Παραλία Παντελεήμονα Πιερίας  ( η οποία συμπεριλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ 482/1987 Απόφαση του Νομάρχη Πιερίας) αναφέρεται ανάμεσα στα άλλα ότι: « …β) ο θαλάσσιος χώρος είναι αναπεπταμένο πέλαγος, γ) κύριες κατευθύνσεις πνεόντων ανέμων νοτιοανατολικοί, μέγιστο σύνηθες ύψος κύματος της τάξης των 4 έως 4,50 μέτρων…»