Τα Ολύμπια Νέα

Απόψεις

Παύση λειτουργίας για το ΧΥΤΑ Κατερίνης

Άρθρο γνώμης

Του Αντώνη Δ. Μάντζιου πρώην δημοτικού συμβούλου Κατερίνης

φωτο αρχείου Σύμφωνα με το με αρ. 542389/10974/ 26 Ιανουαρίου 2016 τo τμήμα περιβάλλοντος & υδροοικονομίας περιφερειακής ενότητας Πιερίας εισηγήθηκε από 13/1/2016 την «Παύση λειτουργίας όλων των Φατνωμάτων του ΧΥΤΑ Κατερίνης βάσει του αρ.(15) της ΚΥΑ 29407/3508/02 και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει του αρ.(30) του Ν.1650/86 για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κατερίνης στην ΠΕ Πιερίας».

Αυτό προκύπτει από απάντηση του τμήματος σε επιστολή μας προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος με την οποία ζητούσαμε:
Να ελεγχθεί λειτουργία του ΧΥΤΑ Κατερίνης και συγκεκριμένα αν εφαρμόστηκαν οι υποδείξεις του προηγούμενου ελέγχου όσον αφορά τις επόμενες εργασίες στο πρώτο φάτνωμα, αν υπάρχει υπερφόρτωση στα νέα φατνώματα της επέκτασης και γενικά αν τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και η προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνουμε ότι η πρώτη επέκταση του ΧΥΤΑ περάτωσε την λειτουργία της ένα χρόνο πριν εξακολουθώντας να δέχεται απορρίμματα καθ υπέρβαση ένα χρόνο μετά και συνεχίζει.
Να παρατηρήσουμε ότι ο επιτόπιος αυτεπάγγελτος έλεγχος της τμήματος Περιβάλλοντος της περιφερειακής ενότητας Πιερίας έγινε στις 29/5/2015, η επιστολή μας προς τους επιθεωρητές περιβάλλοντος στάλθηκε στις 25/9/2015
και διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 2/12/115 ( χωρίς να επισυναφθεί η επιστολή μου εκ παραδρομής!), και διαβίβασα ο ίδιος την επιστολή μου ηλεκτρονικά στις 11/1/2016 ενώ η διακοπή εισηγήθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο 6 μηνών στις 13/1/2016.
Και τώρα βγαίνουν μπροστά τα προβλήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων όσα έκρυβε κάτω από το χαλί η δημοτική αρχή του Χιονίδη και ο ΦΟ.Δ.Σ.Α., οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γιατί δεν μπόρεσαν να βρουν νέο χώρο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ή να κάνουν νέα επέκταση, ένα θέμα το οποίο είχαμε θέσει δεκάδες φορές στο δημοτικό συμβούλιο στην προηγούμενη θητεία αλλά και δημοσίως.
Έτσι ο Δήμος Κατερίνης από δήμος πρότυπο όσον αφορά την λειτουργία του ΧΥΤΑ, κατάντησε να μην έχει νόμιμο χώρο για τα σκουπίδια, να έχει επιβαρυνθεί με πρόστιμο 90.000,00 ευρώ για παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και τώρα θα κληθούν οι δημότες με νέες επιβαρύνσεις για τη μεταφορά των σκουπιδιών στην Κοζάνη αλλά και με τις νέες διοικητικές κυρώσεις του προαναφερθέντος εγγράφου.
Ένα θέμα όμως που περιβάλλεται με σιωπή στο δημοτικό συμβούλιο και από όλες τις δημοτικές παρατάξεις πιθανόν γιατί οι υπερβάσεις στην λειτουργία του ΧΥΤΑ Κατερίνης και οι τυχόν παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων θα επισύρουν νέα πρόστιμα.
Καλούμε και πάλι την δημοτική αρχή και κάθε αρμόδιο να δώσει λόγο στους δημότες για κάθε πράξη ή παράλειψη όσον αφορά την λειτουργία του ΧΥΤΑ Κατερίνης και τέλος καλούμε την κυβέρνηση να δει το θέμα της επιβολής των προστίμων, πρόστιμα για συνειδητές πράξεις ή παραλείψεις των δημοτικών αρχόντων που δυστυχώς πληρώνουν οι δημότες και όχι οι ίδιοι.
Τέλος θα πρέπει και εμείς οι πολίτες να θέσουμε ψηλά στην ιεράρχηση το περιβάλλον και την προστασία του και να διεκδικούμε αγωνιστικά τα δικαιώματά μας, ζητώντας παράλληλα τον λόγο για κάθε πράξη ή παράλειψη των δημοτικών ή και κεντρικών αρχών.