Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Αυλαία για την τρίτη συνάντηση

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+ στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ1

Η τρίτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “NON-FOR-LESL” πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ.

Στα πλαίσια του προγράμματος το σχολείο οργάνωσε στην Κατερίνη, στις εγκαταστάσεις μας την τρίτη συνάντηση με εταίρους από την Κύπρο (A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd), τη Γερμανία (GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER και Ingenious Knowledge BPR UG), την Ιταλία (Pixel Associazione Culturale) και τέλος από τη Ρουμανία (Fundatia EuroEd) . Σε αυτή τη συνάντηση έγινε μια ανασκόπηση όλων όσων έχουν γίνει από την έναρξη του προγράμματος μέχρι τώρα και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερο το Νοέμβριο του 2016.
Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει την πρόωρη εγκατάλειψη του Σχολείου (ΠΕΣ), να κάνει παρέμβαση σε σχολικό επίπεδο και να συμβάλλει στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ για την κάλυψη του πρωταρχικού στόχου που έθεσε η στρατηγική ΕΕ 2020 για μείωση της ΠΕΣ σε λιγότερο από 10%. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα αντλεί από τους στόχους του Erasmus +, καθώς και 3 κύριους στόχους της ΕΚ: την πρωτοβουλία για την εξέλιξη της εκπαίδευσης με τη χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων ΑΕΜ, τη σύσταση για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το νέο εργατικό δυναμικό που θα χρειαστεί για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.