Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ανακοίνωση

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων που αφορά στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στις 21/01/2016. Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Γεώργιος Ίτσιος