Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Όπλο στα χέρια μας» ο νέος Χάρτης

Ο βουλευτής Πιερίας Χάρης Τζαμακλής για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ΧάρτηΧάρης Τζαμακλής

Η κύρωση του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ενισχύει τη θέση μας κατά τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς ως προς τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν, αναφέρει ο Χάρης Τζαμακλής

 

Ψηφίσθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κύρωση του «Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη».

 

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ), διεθνής σύμβαση για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, υιοθετήθηκε το 1961 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 1426/84. Αποτελεί το πρώτο περιεκτικό διεθνές κείμενο προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι προηγείται 5 χρόνια του αντίστοιχου Συμφώνου του Ο.Η.Ε.

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξής του, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αναθεωρήθηκε το 1996 προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα κοινωνικά δεδομένα και να συμπεριλάβει νέα δικαιώματα με βάση τις εξελίξεις στην εργατική νομοθεσία και στην κοινωνική πολιτική που μεσολάβησαν από τη θέσπισή του το 1961. Μέχρι σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης έχει κυρωθεί από 33 χώρες και από την πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και της Ευρώπης γενικότερα, όπως ενδεικτικά από την Γαλλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία, την Τουρκία, τη Ρωσία, την Αλβανία κ.α.

Η Ελλάδα, μολονότι είχε υπογράψει τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη από την 3η Μαϊου του 1996, επί 20 χρόνια και δεν είχε προβεί στην κύρωσή του. Η κύρωσή του από αυτή την κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της στον τομέα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, το οποίο έχει εν μέρει προκληθεί από τις πρόσφατες τάσεις απορρύθμισης και αποδόμησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την πρόσφατη νομολογία της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, του οργάνου που επιβλέπει την εφαρμογή του, με σειρά ομόφωνων αποφάσεων επί συλλογικών προσφυγών ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, σημαντικός αριθμός μνημονιακών ρυθμίσεων κρίθηκε ότι παραβιάζουν το Χάρτη.

Για τους λόγους αυτούς και δεδομένης της χρονικής συγκυρίας ενόψει της κρίσιμης μάχης για τα εργασιακά δικαιώματα ευελπιστούμε πως η κύρωση του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ενισχύει τη θέση μας κατά τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς ως προς τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν.