Τα Ολύμπια Νέα

Κυριότερες Ειδήσεις / Τοπικά Νέα

Η γραφειοκρατία «φρενάρει» τη μεταφορά των μαθητών

Ερώτηση για την μεταφορά των μαθητών κατέθεσε η βουλευτής Μπέττυ Σκούφαmetafora

Για την αντιμετώπιση των μεγάλων καθυστερήσεων στη συνέχιση του έργου της μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέθεσε ερώτηση η βουλευτής Πιερίας Μπέττυ Σκούφα

Στην ερώτηση την οποία συνυπογράφουν, οι βουλευτές Πιερίας Χάρης Τζαμακλής και Στέργιος Καστόρης, καθώς και 13 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επιρρίπτονται «ευθύνες» για τη μεγάλη καθυστέρηση στους «εμπλεκόμενους φορείς στη σύνταξη των δρομολογίων, στη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου, και στην αποπληρωμή των αναδόχων, που επιφέρουν έως και την άρνησή τους, σε πολλές περιπτώσεις…» Στην ερώτηση των 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται τα εξής: «Η μεταφορά μαθητών αποτελεί ένα σημαντικό έργο, συνολικού κόστους περίπου 17.000.000 ευρώ κατ’ έτος, που συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση του συνόλου των μαθητών/τριών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Η αρμοδιότητα της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, η οποία ανήκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) μεταφέρθηκε στους Δήμους. Παρ’ όλα αυτά, οι Δήμοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην εκτέλεση του προγράμματος, οπότε με την ψήφιση του Ν. 4089/2012 και την έκδοση της Κ.Υ.Α. 24001/14-6-2013 η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε και πάλι οριστικά στις Περιφέρειες. Τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος είναι: -Ο καθορισμός του αριθμού των μαθητών και η σύνταξη των δρομολογίων, καθώς οι λίστες των μαθητών δεν δίνονται εγκαίρως από τις σχολικές μονάδες στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. -Η έγκαιρη διεξαγωγή και αδυναμία ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, καθώς πρόκειται περί μιας εξαιρετικά χρονοβόρας διαδικασίας που πολλές φορές οδηγεί σε απρόοπτες καθυστερήσεις λόγω απόρριψης υποψηφίων, προσφυγές κ.λπ. -Η άρνηση, σε πολλές περιπτώσεις, συνέχισης μεταφοράς των μαθητών από τους αναδόχους του έργου, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων εκ μέρους της πολιτείας σε ότι αφορά στην αποπληρωμή των αναδόχων. Συνοπτικά, το νομοθετικό πλαίσιο και οι εμπλεκόμενοι φορείς –Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ανάδοχοι– δυσχεραίνουν την όλη διαδικασία μεταφοράς μαθητών με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη, συνεχή και καθολική μεταφορά τους και την επακόλουθη στέρηση του δικαιώματός τους για πρόσβαση στην εκπαίδευση. Το πρόβλημα αγγίζει ακόμη περισσότερο τα παιδιά με αναπηρία, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ.Υπουργός: -Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα γραφειοκρατικά και πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή του προγράμματος μεταφοράς μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»