Τα Ολύμπια Νέα

Κυριότερες Ειδήσεις / Τοπικά Νέα

Μόνο «Ευρωπαϊκή» δεν είναι η προμήθεια…

Τη συμόρφωση των Ελληνικών Τραπεζών με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνηςem sil

Τη μείωση της προμήθειας των Τραπεζών από τη χρήση καρτών και μηχανημάτων POS ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας και του Νομού μας ειδικότερα, με επιστολή που έχει κοινοποιηθεί στις κεντρικές Διοικήσεις των Ελληνικών Τραπεζών αλλά και στους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων Κατερίνης.

O Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης στην επιστολή του, επικαλείται τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκή Ένωσης ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 9 Δεκεμβρίου και προβλέπει τη μείωση των διατραπεζικών συναλλαγών και συγκεκριμένα σε 0,30 ευρώ για τις πιστωτικές και σε 0,20 ευρώ για τις χρεωστικές κάρτες, όμως έως και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί από τη χώρα μας. Όπως τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης, σήμερα η μέση προμήθεια που πληρώνει ένα εμπορικό κατάστημα στην Τράπεζα, η οποία ενσωματώνει και τη διατραπεζική προμήθεια, διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στο 2%-2,5% περίπου, με τις μεγάλες αλυσίδες να απολαμβάνουν πολύ χαμηλότερες προμήθειες, ακόμη και κάτω του 1%, λόγω του αυξημένου τζίρου που πραγματοποιούν με κάρτες. Το ως άνω ποσοστό που καταβάλλεται από τις εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει άμεσα να μειωθεί και να διαμορφωθεί στο 0,8% – 1%, ειδικά δε κατόπιν της υποχρεωτικής χρήσης των καρτών από τους καταναλωτές σύμφωνα με την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Εξάλλου, σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος, από την εφαρμογή του κανονισμού της Ε.Ε. και της μείωσης των προμηθειών που πληρώνουν οι έμποροι, που αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο στην αλυσίδα της συναλλαγής, η μετακύλιση του οφέλους θα είναι τελικώς στους καταναλωτές. Επιπρόσθετα θα συμπαρασύρει προς τα κάτω και το κόστος αποδοχής των καρτών στα τερματικά συστήματα (POS), που αποτελεί πάγιο αίτημα του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου, προκειμένου να διευρύνουν την αποδοχή των πιστωτικών και των χρεωστικών καρτών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης επισημαίνει επίσης ότι η μείωση των διατραπεζικών προμηθειών θα εξαλείψει και τα κίνητρα για τη χρήση διαφορετικού τερματικού από κάθε τράπεζα. Η διαδικασία αυτή θα απλοποιήσει ουσιαστικά και τη χρήση του τερματικού για τους εμπόρους, οι οποίοι θα μπορούν μέσα από ένα μηχάνημα να διεκπεραιώνουν όλες τις συναλλαγές ανεξάρτητα από ποιος είναι ο εκδότης της κάρτας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται επίσης εφικτός και ο στόχος για τη γενικευμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις καθημερινές συναλλαγές. »Για το λόγο ότι το επόμενο διάστημα η χρήση των χρεωστικών και των πιστωτικών καρτών από τους καταναλωτές αναμένεται να αυξηθεί, παρακαλούμε όπως άμεσα προβείτε στην εφαρμογή του κανονισμού της Ε.Ε. για τη μείωση των διατραπεζικών προμηθειών από τη χρήση καρτών και των μηχανημάτων POS», καταλήγει στην επιστολή του.