Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Τελευταία συνεδρίαση

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο

dd

Με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης. Είναι η τελευταία συνεδρίαση για το 2015

Πέντε από τα εννέα θέματα, αφορούν τον ορισμό μελών διοικητικών συμβουλίων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δήμου Κατερίνης, αφού η θητεία των συμβουλίων λήγει 31 Δεκεμβρίου 2015 Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: -Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015 -Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2016» -Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2016 -Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου για το έτος 2016 -Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2016 -Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2016 -Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. σχετικών με καθορισμό αμοιβής δικηγόρων για θέματα πολεοδομίας -Έγκριση της 75/2015 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης -Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Να σημειωθεί οτι της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προηγηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για τις εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο λεβητοστάσιο του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Πάντως η τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης την Τρίτη, όπου αναμένεται να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο λεβητοστάσιο του 1ου ΕΠΑΛ»