Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πολιτιστικός Σύλλογος Κ. Μηλιάς «Οι Λαζαίοι»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, έχοντας υπόψη τα άρθρα 16, 17 και 18 του ισχύοντος καταστατικού, σας καλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου (παλιό Δημ. Σχολείο Κάτω Μηλιάς), την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015, στις 10:45 το πρωί (μετά τη Θεία Λειτουργία), με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως: -Καθορισμός συνδρομής μελών της επόμενης 2/ετίας 2015, 2016 -Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού. Συμβουλίου, ανάγνωση εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση ή μη των πεπραγμένων. -Προτάσεις μελών – Συζήτηση διαφόρων θεμάτων. -Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου και Ελεγκ. Επιτροπής. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα Ημερ. Διάταξης, και θα βρίσκεται σε απαρτία με οσονδήποτε αριθμό παρόντων ταμιακώς τακτοποι-ημένων μελών (Η ετήσια συνδρομή μέλους ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ). Νέα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι Μηλιώτες, εκ καταγωγής ή εξ αγχιστείας, αλλά και κάθε Έλληνας πολίτης, που διανύει το 18ο, τουλάχιστον, έτος της ηλικίας του και άνω (οι γεννηθέντες δηλ. το 1997 και πριν) και αποδέχεται τους όρους του ισχύοντος Καταστατικού, απευθυνόμενος στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου μέχρι και την ημέρα της Γ. Σ. . Σημείωση: 1. Ιδιαίτερες ατομικές προσκλήσεις δε θα σταλούν. 2. Για αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη Κυριακή. 3. Τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι ανοιχτά και την πρώτη Κυριακή, 20.12.15., για οι-κονομική τακτοποίηση μελών. Το ΔΣ