Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Μέριμνα Παιδιού Κατερίνηςmerimna_copy

Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ζητάει λογοθεραπευτή για συνεργασία κατά το χρονικό διάστημα από 15/01/2016 έως 30/6/2016. Η θέση μπορεί να καλυφθεί με σύμβαση έργου ή με μισθωτή εργασία μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.
Επίσης, ζητάει για συνεργασία τεχνολόγο Γεωπονίας (Τ.Ε.Ι.) ειδικότητας κατά προτίμηση Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας κατά το χρονικό διάστημα από 15/01/2015 έως 30/6/2016.
Η θέση θα καλυφθεί με σύμβαση μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις δύο θέσεις είναι:
-Αίτηση (θα δίνεται από το Φορέα)
-Απλή φωτοτυπία του πτυχίου
-Βιογραφικό σημείωμα
Για επιπλέον πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνοτναι στη γραμματεία του Κέντρου Κατάρτισης επί της οδού 19η Μαΐου 3 καθημερινές από 17/12/2015 έως 23/12/2015 ή τηλεφωνικά στο 2351073919 και ώρες 10.00-12.00.