Τα Ολύμπια Νέα

Κυριότερες Ειδήσεις / Τοπικά Νέα

Επιτέλους λύση!

Νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή εγγυητικών επιστολών αγροτών-εργοδοτώνneoi-agrotes

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου (την Τρίτη) ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών στους αγρότες της Πιερίας.

Προς επίλυση οδηγείται το ζήτημα της κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών που εξέδιδαν αγρότες εργοδότες για την είσοδο και απασχόληση στην Ελλάδα αγρεργατών, υπηκόων τρίτων χωρών. Με νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε ήδη στην Βουλή, φαίνεται οτι δίνεται τέλος στην «ομηρία» πολλών αγροτών.

Η επίλυση του προβλήματος με τις εγγυητικές, αποτελεί πάγιο αίτημα πολλών αγροτών της Πιερίας εδώ και πολλά χρόνια, ενώ η υπόθεση πλησιάζει στο αίσιο τέλος της, μετά από πρωτοβουλία των τριών βουλευτών Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο άρθρο 35 του εν λόγω νομοσχεδίου εισάγεται ρύθμιση που αφορά την κατάπτωση των συγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τον νόμο 3386/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 3536/2007 και την ΚΥΑ 12311/09.06.2008, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που επιπλέον της οικονομικής κρίσης πλήττει ιδιαιτέρως αγροτικές περιοχές, όπως ο νομός Πιερίας.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για την συγκεκριμένη ρύθμιση, το πρόβλημα της κατάπτωσης των εγγυητικών, οι οποίες για τον νομό Πιερίας ανέρχονται περίπου σε 500, και το οποίο υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια, με συνεχείς προσαυξήσεις και με τεράστιο τελικό οικονομικό ποσό για κάθε αγρότη, ταλανίζει την τοπική κοινωνία και ίσως και άλλους νομούς της Ελλάδος, χωρίς υπαιτιότητα των αγροτών – εργοδοτών.
Αφενός οι εργοδότες δεν ειδοποιήθηκαν εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα επί αποδείξει, ως όφειλε αυτός να μεριμνήσει, για την διαδικασία επιστροφής των εγγυητικών, αφετέρου οι μετακλητοί εργάτες δεν εμφανίσθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες εν αγνοία των αγροτών, με αποτέλεσα εδώ και πέντε χρόνια να οι αγρότες να καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτο ποσό έκαστος για την κάθε εγγυητική, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα στο πρόσωπό τους.
Επίσης, υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κάποιοι μετακλητοί εργάτες απεχώρησαν από την Ελλάδα, τα οποία έγγραφα γνωστοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς από τους αγρότες έτσι ώστε να τους επιστραφούν οι εγγυητικές, οι οποίες ουδέποτε τους επεστράφησαν.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον νόμο 4521/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών για τις περιπτώσεις μετάκλησης εργατών υπηκόων τρίτων χωρών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την διαδικασία μετάκλησης με χαμηλότερο κόστος και συνεπώς ως νεώτερος ευμενέστερος νόμος υπερισχύσει του παλαιότερου δυσμενέστερου για τον πολίτη νόμου.
Είναι, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη όπως δοθεί λύση στο χρόνιο αυτό θέμα και να επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές στους αγρότες της Πιερίας, ή όπου αλλού στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, οι οποίες εγγυητικές είχαν κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3386/2005 και όσων τον τροποποίησαν και των σχετικών ΚΥΑ και παραμένουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα.
Με γνώμονα τα προαναφερόμενα η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση είναι αναγκαία επειδή:
-Πρόκειται για ένα χρόνιο θέμα που ταλανίζει τους αγρότες εργοδότες της Πιερίας και άλλων νομών της Ελλάδος, από το οποίο προκύπτουν δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες χωρίς να είναι υπαίτιοι οι αγρότες, καθόσον δεν ειδοποιήθηκαν δεόντως και προσηκόντως από τους αρμόδιους φορείς.
-Υπάρχουν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι οι μετακλητοί εργάτες απεχώρησαν από την Ελλάδα, τα οποία έγγραφα γνωστοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς για την επιστροφή των εγγυητικών.
-Με παλαιότερη εγκύκλιο είχαν ρυθμιστεί θέματα που αφορούσαν εγγυητικές επιστολές που παρέμειναν Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, όπως συμβαίνει και με την παρούσα περίπτωση των αγροτών – εργοδοτών.
-Ο νόμος 4251/2014 που κατήργησε την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικών επιστολών, αντιμετωπίζει ευμενέστερα τους αγρότες εργοδότες και διευκολύνει την διαδικασία κόστους μετάκλησης και συνεπώς ως νεώτερος ευμενέστερος νόμος ισχύει έναντι παλαιότερου δυσμενούς για τον πολίτη νόμου, πόσο δε μάλλον όταν ο πολίτης δεν ευθύνεται με υπαιτιότητά του πρέπει να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου της χρηστής διοίκησης και της ισότητας των πολιτών σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου.