Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ετοιμότητα και… ενημέρωση των πολιτών

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού1

Η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, ώστε να τεθεί επί τάπητος ο σχεδιασμός και οι δράσεις του Οργάνου για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων έντονης χιονόπτωσης, ενόψει του χειμώνα.

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού Ευάγγελος Λαγδάρης αρχικά ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες φορείς για την παρουσία τους, τονίζοντας πως κύριο μέλημα όλων πρέπει να είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση των φαινομένων που προκύπτουν.
Στη συνέχεια, υπογράμμισε την ετοιμότητα που έχει ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως χιονοπτώσεις, παγετός και πλημμύρες.
Κατά τη συνεδρίαση, συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα ετοιμότητας, και συνεργασίας μεταξύ των φορέων, οι προτεραιότητες επέμβασης κάθε φορέα σε περίπτωση συμβάντος και οι απαιτούμενες ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα φαινόμενα αυτά. Τονίστηκε η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων φορέων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, όπως και η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, που ανταποκρίνονται πάντοτε πρόθυμα.
Το ΣΟΠΠ Δήμου Πύδνας Κολινδρού, αποφάσιε ακόμη, συγκεκριμένες παρεμβάσεις για μείωση των κινδύνων, όπως: κατά προτεραιότητα καθαρισμοί σε επικίνδυνα σημεία ρεμάτων, ενημέρωση πολιτών, έγκαιρη προμήθεια και διανομή αλατιού, καθώς και ελεγχόμενη προσέγγιση σε δρόμους και περιοχές όταν υπάρχει έντονη χιονόπτωση.
Πρόθεση του Δήμου Πύδνας Κολινδρού είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα όσα προβλήματα διαπιστώθηκαν και σε στενή συνεργασία με τους φορείς Πολιτικής Προστασίας να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων και των δυσμενών επιπτώσεων από πλημμύρες και χιονοπτώσεις.
Ο Δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών με κάθε μέσο, για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.
Στην διπλή συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού παρόντες ήταν ο Επίλαρχος Αθανάσιος Καρτάλης της ΧΧΙV ΤΘΤ Λιτοχώρου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης Αντιπύραρχος Ευάγγελος Φαλάρας, ο επιπυραγός Παναγιώτης Πατσιαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης, ο Διοικητής του Πυροσβεστικού κλιμακίου Κολινδρού Νικόλαος Χειμώνας, ο Διοικητής του Α.Τ Αιγινίου Υ/Α Αντώνιος Κούρτης, ο Διοικητής του Α.Τ Κολινδρού Υ/Α Νικόλαος Ζησιός, ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κακάνης υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Τολούπας, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ο Προϊστάμενος Νικόλαος Χηνόπουλος και ο Στέφανος Σουγγάρας, ο πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων.