Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Νέοι, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές εργασίας

 

Στο Βέλινγραντ τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»φώτο 1

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο: «Νέοι, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη» πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών στο Velingrad της Βουλγαρίας.

Εκτός από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» συμμετείχαν και οι εταίροι του προγράμματος από την Ισπανίας, τη Λιθουανία, τηςν Πολωνία και τη Ρουμανία. Στόχος της συνάντησης, η εφαρμογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης με τη μέθοδο CLIL προκειμένου να συνδυαστεί η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Η επόμενη συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών από τις έξι εμπλεκόμενες στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χώρες έχει οριστεί στις 22 – 26 Φεβρουαρίου 2016 και θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη, στο χώρο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων». Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, Διευθυντή του Γυμνασίου «Πλάτων, την Κατερίνα Αγοραστού, φιλόλογο και τέσσερις μαθητές των Εκπαιδευτηρίων.