Τα Ολύμπια Νέα

Κυριότερες Ειδήσεις

Άρδευση από τον Αλιάκμονα

Σε συντονισμό δράσης καλεί ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού Αλεξάνδρεια, Βέροια, Π.Ε. Ημαθίας και Πιερίας, αλλά και τη ΔΕΗaliakmonas_pot

Εάν οι φορείς στους οποίους απευθύνει την πρόταση ο Δήμος, καταλήξουν σε ένα συνολικό Διαχειριστικό Σχέδιο Άρδευσης της δεξιάς όχθης του Αλιάκμονα, η υλοποίηση της μελέτης και του έργου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ

Μεγάλης σημασίας χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία του Δήμου- Πύδνας Κολινδρού για άρδευση αγροτικών εκτάσεών του από τη δεξιά όχθης του Αλιάκμονα, από τη Βεργίνα μέχρι το Κίτρος.

Την πρόταση υπέβαλε ήδη ο Δήμος με επιστολή του, για συνεργασία με τους Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας, τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πιερίας, αλλά και στη ΔΕΗ, με σκοπό τον μεταξύ τους συντονισμό για τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης. Με την επιστολή προτείνεται η σύναψη πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ των προαναφερόμενων αυτοδιοικητικών φορέων, με τη συμμετοχή και της ΔΕΗ Α.Ε., για κοινές και συντονισμένες δράσεις για τη μελέτη και ένταξη έργων άρδευσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 των περιοχών που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Βεργίνας, Μελίκης, Αιγινίου, Κολινδρού, Μεθώνης και Κίτρους. Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού, θεωρεί πως συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει ομοιογενή χαρακτηριστικά ενιαίου λειτουργικού και παραγωγικού χώρου και, επομένως, με κοινές και συντονισμένες δράσεις, μπορούν να υπάρξουν δραστικά αποτελέσματα και μέγιστα ωφελήματα. Στους άμεσους στόχους είναι ο συντονισμός μεταξύ των φορέων, ώστε να υποβοηθηθεί διοικητικά και πολιτικά η προσπάθεια υλοποίησης του έργου της Άρδευσης των περιοχών της δεξιάς όχθης του Αλιάκμονα. Ο κάθε συνεργαζόμενος φορέας να συγκεντρώσει και να διαθέσει όλα τα στοιχεία που αφορούν την αρδευτική κατάσταση στην περιοχή και συγκεκριμένα την Καταγραφή Υφιστάμενων Έργων Άρδευσης, τις συνθήκες για τη δυνατότητα κατασκευής λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων για άρδευση περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των εκατό μέτρων (+150 μέτρα) και κατόπιν να καταθέσει προτάσεις Έργων και να τα ιεράρχησει Στους άμεσους στόχους, είναι να υπάρξει κοινή πρόταση για την τροποποίηση του υπάρχοντος σχεδίου διαχείρισης των νερών του Αλιάκμονα με πρόβλεψη και δέσμευση για την άρδευση της δεξιάς όχθης, καθώς και η εκπόνηση προκαταρκτικής προμελέτης για κάθε Δήμο ξεχωριστά ή από κοινού, που θα αφορά στη σύνταξη ενός Συνολικού Διαχειριστικού Σχεδίου Άρδευσης της δεξιάς όχθης του Αλιάκμονα. Το Συνολικό Διαχειριστικό Σχέδιο Άρδευσης της δεξιάς όχθης του Αλιάκμονα που θα προκύψει, μπορεί να προταθεί από κοινού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα μελετών, ώστε να συνταχθούν οι οριστικές μελέτες και να υποβληθεί για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» (νέο ΕΣΠΑ). Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι σε πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού Ευάγγελος Λαγδάρης στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη για το θέμα, επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό ότι τόσο η μελέτη όσο και η κατασκευή του έργου είναι επιλέξιμα και μπορούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» (νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020.