Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίαςmaxresdefault-1

Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το ΒΔ 666/66, όσες άδειες αλιείας επαγγελματικών σκαφών λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανανεώνονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές πριν τη λήξη τους. Οι άδειες θα πρέπει να προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους νόμιμους πλοιοκτήτες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνούν και να ελέγχουν για την εμπρόθεσμη ανανέωση των αδειών, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε στο σκάφος σε κάθε του απόπλου. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας (31-12-2015), άδειες που δε θα ανανεωθούν παύουν να ισχύουν. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς για τις έγκαιρες ενέργειές τους.