Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Ευχαριστήριοuntitled

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αποδέχτηκε και ευχαρίστησε τον ασθενή κ. Τσιλεγκερίδη Χαράλαμπο, ο οποίος δώρισε ένα αναπηρικό καρότσι για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γ.Ν. Κατερίνης, στην οποία νοσηλεύτηκε ο δωρητής.
Η δωρεά ήταν έκφραση ευγνωμοσύνης προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Ορθοπεδικής Κλινικής.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου τον ευχαριστεί θερμά.
Ο Διοικητής
Αστέριος Φαρμάκης