Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Απέκτησε εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο

Γενικό Νοσοκομείο ΚατερίνηςOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συστάθηκε και λειτουργεί Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Σκοπός της λειτουργίας του Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου είναι η συστηματική, εξειδικευμένη και εκσυγχρονισμένη περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των εκδηλώσεών του, καθώς και η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στους διαβητικούς ασθενείς, η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα εθνικό μητρώο διαβητικών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους, η εκτίμηση των αναγκών των διαβητικών ασθενών με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυτούς από τους αρμόδιους φορείς, η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο του ΣΔ, όσο και με τις Ενώσεις των διαβητικών ασθενών καθώς και η προώθηση της έρευνας στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη. Το Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο λειτουργεί με υπεύθυνο Ιατρό τον κ. Τσανικίδη Ηρακλή, Επιμελητή Α’ Παθολογίας του Γ.Ν. Κατερίνης, τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και δέχεται ασθενείς κατόπιν ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στα τηλέφωνα: 2351350234, 2351350235, 2351350200 και 2351350260 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00-15:00.