Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ημερίδα για Τσάι

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Ημερίδα Επιμόρφωσης της Παραγωγικής Βάσης/Σεμινάριο, διοργανώνει σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ., η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, οδός: 28ης Οκτωβρίου αριθμός 40, αίθουσα συσκέψεων, 4ος Όροφος. Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και θα είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ΑγροΕΤΑΚ (ΚΥΠΕ 3396/129) με Τίτλο: «Δημιουργία μητρικών φυτών με στόχο τη διατήρηση ex situ διαφόρων ειδών Sideritis L. -“Ελληνικό Τσάι του Βουνού” με τη μέθοδο του μικροπολλαπλασιασμού». Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής και το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από τον ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ».