Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ασφαλτοστρώνεται ο «Αρματόδρομος» Καρίτσας–Βροντούς

Δήμος Δίου-Ολύμπου, Δημοτική Ενότητα Δίου

Ένα χρόνο μετά την εκπόνηση των πρώτων μελετών από τη νέα διοίκηση του Δήμου Δίου Ολύμπου, τα πρώτα αποτελέσματα ξεκίνησαν να φαίνονται, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου, ανακοινώνοντας την έναρξη ασφαλτοστρώσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές της Δ.Ε. Δίου.

Την Τρίτη, εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρία για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών Δ.Ε. Δίου», ενός έργου προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, που αφορά ασφαλτοστρώσεις εκτός οικισμών στη δημοτική ενότητα Δίου. Το έργο περιλαμβάνει τον «Αρματόδρομο» που συνδέει την Καρίτσα με τη Βροντού μήκους περίπου 1,5 χλμ., το δρόμο που συνδέει τον Άγιο Σπυρίδωνα με τη θέση «Μακρή» μήκους περίπου 1,1 χλμ. και το δρόμο που συνδέει την επαρχιακή οδό Βαρικού – Νέας Εφέσου με τη θέση «Άγιος Μηνάς» Δίου, όπισθεν του Αρχαιολογικού Πάρκου, μήκους περίπου 1,9 χλμ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», και ειδικότερα τον Άξονα 3: «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» και αποτελείται κατά 25 % από Εθνικούς Πόρους και κατά 75 % από Κοινοτικούς Πόρους.