Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

d4d8b45b601b7384b5d17b2f5cb6c5cc_L

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Πιερίας, υπενθυμίζεται ότι κάθε κάτοχος αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε απογραφή του ζωικού του κεφαλαίου μια φορά κάθε έτος από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου και να την κοινοποιεί στο Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά και τους κατόχους εκείνους που έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο, αλλά δε θέλουν να προχωρήσουν σε διαγραφή του κωδικού τους.
Επιπλέον για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα κοινοποίησης της απογραφής και με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στην υπηρεσία.
Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσια απογραφής του ζωικού κεφαλαίου γίνεται
-μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr
-ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.
Ειδικότερα για τους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης θα πρέπει:
-Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης τους ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2015
-Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης τους μέσω της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας, πρέπει να προσέλθουν σε αυτή ως τις 27 Νοεμβρίου 2015, ώστε η αρμόδια αρχή να ολοκληρώσει την καταχώρηση στην ΚΒΔ εως τις 11 Δεκεμβρίου 2015.