Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Κατάθεση δηλώσεων ενδιαφέροντως

Άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλουambelia-542x362

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, σε εφαρμογή του υπ” αρ. 5092/119961/4-11-2015 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει ότι όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις ενδιαφέροντος από 15 Νοεμβρίου 2015 έως 15 Δεκεμβρίου 2015. Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1η Μαρτίου 2016. Τέλος γνωστοποιείται ότι οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν θα ενισχύονται οικονομικά από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, παρά μόνο για τη δράση της υποστύλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351 351 243.