Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης του ΠΑΑ 2007-2013

Περιφερειακή Ενότητα ΠιερίαςΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19846/21-10-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ: -Δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει ένα ή δύο αιτήματα πληρωμής και αποφασίζουν να μην προχωρήσουν στην υλοποίηση όλων των επενδύσεων, μπορούν να καταθέσουν αίτημα ολοκλήρωσης, εφόσον βέβαια πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. -Για τις περιπτώσεις που για να ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τροποποίηση, οι τροποποιήσεις πρέπει να οριστικοποιηθούν σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου μέχρι τις 5/11/2015 και να υποβληθούν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες -Όσοι δικαιούχοι έχουν εγκριθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να καταθέσουν το πρώτο αίτημα πληρωμής άμεσα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος παράτασης Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφων 2351-351-127 & 2351-351-313.

-