Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Να χωροθετηθεί άμεσα

Διαβούλευση της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας για την Π.Ο.Α.Υ. στη βόρεια Πιερία1

Ανοικτή συζήτηση -διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) και έχει ως στόχο την οργανωμένη ανάπτυξη των μονάδων παραγωγής μυδιών στη θαλάσσια περιοχή της Πιερίας, διοργάνωσε η Ν.Ε. Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ και το τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Επιστροπής

Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση παρά τις επί μέρους εντάσεις αλλά και τις διαφωνίες, ο υπεύθυνος του Τμήματος Περιβάλλοντος Αντώνης Μάντζιος, υπογραμμίζοντας την κοινή πεποίθηση όλων για την αναγκαιότητα της νέας χωροθέτησης. Ο κ. Μάντζιος σημείωσε, οτι η χωροθέτηση πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των μυδοτρόφων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και την κοινή πεποίθηση ότι ο αγώνας των κατοίκων και όλων των φορέων βοήθησε στη λύση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν στην τοπική κοινωνία, καθώς και την ανάγκη να προστατευτεί η ποιότητα της παραγωγής το περιβάλλον, κάνοντας λόγο για αλληλένδετους στόχους. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας με το ΑΠΘ για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών αλλά και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεικτών της ευρύτερης περιοχής. Ακόμα σημειώθηκε ότι πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής δημιουργούνται από εξωγενείς παράγοντες και σχετίζονται με τα λύματα της Θεσσαλονίκης, την τάφρο 66, τη την ρύπανση των ποταμών, την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων γεγονός που συνεπάγεται μια ευρύτερη προσπάθεια που αφορά την ρύπανση όλου του Θερμαϊκού. «Σημειώθηκε από όλους τόσο η απουσία της Αντιπεριφέρειας όσο και του Δήμου Πύδνας Κολινδρού ενώ καταγράφηκαν και επί μέρους διαφωνίες όσον αφορά κύρια την ποιότητα, την συμβατότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών αλλά και την ασφαλή απόσυρση τους όταν περατώνουν τον κύκλο τους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Ε. Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η συζήτηση καταγράφηκε από τους συνεργάτες των βουλευτών προς ενημέρωσή τους και «κάθε φορέας και πολίτης διατήρησε το δικαίωμά του να καταθέσει τις δικές του προτάσεις στο ΥΠΕΚΑ στην δημόσια διαβούλευση που λήγει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου». Από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε η υπόσχεση της «αγωνιστικής συμπαράστασης στους κοινούς αγώνες» για την επιτυχία της Π.Ο.Α.Υ. αλλά και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι περιβαλλοντικέ ς οργανώσεις Τρίτωνες και Φίλοι του Περιβάλλοντος, οι μυδοτρόφοι της περιοχής με επικεφαλής τον Πρόεδρό τους κ. Κουτούπα αλλά και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Μυδοκαλλιεργειών κ. Δραγάνη, η συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ Γνωσούλα Χαϊλατζίδου, οι συνεργάτες των τριών βουλευτών Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι δυστυχώς απουσίαζαν εξαιτίας κοινοβουλευτικών υποχρεώσεών τους, ο δημοτικός σύμβουλος Γκαϊτατζής Γιώργος, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Μεθώνης κ. Μπούμπουρας, εκπρόσωποι τοπικών κινημάτων, τουριστικών επαγγελμάτων, εκ μέρους της Αριστερής Ριζοσπαστικής Ενότητας ο Συμεωνίδης Στάθης, κάτοικοι της περιοχής και εκ των μελετητών ο κ. Ηλιάδης ιχθυολόγος.