Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά / Τοπικά Νέα

Τρίτη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ “Sinbad”

Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»1

Η τρίτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Sinbad- a journey to promote key competences in early childhood education through storytelling” πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Πλάτων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης το σχολείο μας φιλοξένησε νηπιαγωγούς και εκπροσώπους ινστιτούτων από την Αγγλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Τουρκία, τη Λιθουανία και φυσικά τη χώρα μας. Το πρόγραμμα “Sinbad” στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των δυνατοτήτων της αφήγησης στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των εκπαιδευτών και των διδασκόντων στην εφαρμογή της αφήγησης στην Εκπαίδευση. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου και την εφαρμογή του σε μορφή μικτής μάθησης. Τα μαθήματα e-learning που θα δημιουργηθούν θα περιλαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με τις μεθοδολογίες και τεχνικές για την αφήγηση στην εκπαίδευση.