Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Κυκλοφοριακή ανάσα στο Βατάν

Διάνοιξη της οδού Φλωρίνης1

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Κατερίνης για την αναβάθμιση των γειτονιών της πόλης και την επίλυση πάγιων καθημερινών προβλημάτων των κατοίκων, εντάσσεται η διάνοιξη της οδού Φλωρίνης, που έγινε χθες Δευτέρα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Πρόκειται για εγκεκριμένη οδό του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης, ενώ μεταξύ άλλων η πράξη εφαρμογής προβλέπει και την πλήρη αποκατάσταση – αποζημίωση του ιδιοκτήτη. Με τη νέα διάνοιξη διευκολύνεται η τοπική κυκλοφορία μεταξύ έξι οικοδομικών τετραγώνων στο ΒΑΤΑΝ, ενώ γενικότερα θα διεξάγεται ομαλά η κυκλοφορία της πόλης, σε μια περιοχή, που αναπτύσσεται συστηματικά και αρμονικά.