Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Διακρατική συνάντηση νέων

Τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων στην Ισπανία1

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο «Νέοι, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη» διάρκειας δύο ετών.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Οκτωβρίου η πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας στο Sax της Ισπανίας με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Στόχος της πρώτης συνάντησης ήταν η ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την εφαρμογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης με τη μέθοδο CLIL και η ανταλλαγή ιδεών αναφορικά με αυτό. Βασική επιδίωξη της μεθόδου CLIL είναι να συνδυαστεί η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί στις 23-27 Νοεμβρίου στο Βέλινγραντ της Βουλγαρίας με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις έξι εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες.