Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

Ολοκληρώθηκε το Στρατηγικό Έργο Smart Specialization με επικεφαλής την ΠΚΜPKM

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του στρατηγικού έργου «SMART SPECIALIZATION – Smart Business, Smart Growth» (Έξυπνη Εξειδίκευση), που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρος του έργου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας σε όλους τους τοπικούς δικαιούχους και υπογράφηκε από τους εταίρους.
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί κομβικό σημείο στην υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των εταίρων και των περιφερειακών φορέων στο δημόσιο διάλογο, τη δέσμευση των εταίρων στους όρους του Μνημονίου και, ταυτόχρονα, τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές συνεργασίες Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Παράλληλα υλοποιήθηκε το Τελικό Συνέδριο του έργου στο οποίο συμμετείχαν φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις Περιφέρειες της Νοτίου Βουλγαρίας, καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν μεταξύ των εταίρων του έργου και συζητήθηκαν οι μελλοντικές πρακτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3 στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας.
Εκπρόσωποι των φορέων απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με το έργο κατά την προγραμματισμένη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, συνέντευξη Τύπου.
Στις απαντήσεις δόθηκε συνοπτική περιγραφή του έργου, τονίστηκε η διασυνοριακή του σημασία, αναφέρθηκαν κοινοί «Τομείς Πρωταθλητές» των Περιφερειών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στις οποίες αφορά το έργο, δόθηκαν παραδείγματα πιλοτικών δράσεων του έργου και περιγράφηκαν τα στάδια της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και οι επόμενες κινήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SMART SPECIALIZATION Smart Business Smart Growth: www.smartspecial.eu