Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ελλήνων Συνέλευσις Κατερίνης

Κυρίαρχο Έθνος Ιθαγενών, αυτοχθόνων, Ελλήνων11037554_10207334055212943_1267791481023147778_n Τα προηγηθέντα δύο δελτία τύπου τις προηγούμενες αντίστοιχες δύο εβδομάδες, ίσως δεν σας έβαλαν σε βαθύτερες σκέψεις για να σας κάνουν να ψαχτείτε… «Σημεία των καιρών», αλλά και ευκαιρία για την γνώση κάποιων απίθανων δεδομένων που δεν φαντάζεστε αλλά είναι αληθινά και υπαρκτά! ‘Οταν διαβάζετε ή ακούτε «Ιθαγενείς, αυτόχθονες» το μυαλό σας φτερουγίζει σε τόπους μακρινούς Εξωτικούς…. Όμως είναι εδώ δίπλα σας. Κατά το έγκυρο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας του Παπύρου….. Αυτόχθονας: ο κατοικών στην χώρα που γεννήθηκε (γηγενής), Ιθαγενής: αυτός που κατάγεται από την χώρα στην οποίαν κατοικεί. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και την λέξη «Κυρίαρχος» προκειμένου του Ελληνικού ΄Εθνους. Για να το πούμε όλο μαζί «Κυρίαρχο Έθνος Ιθαγενών, αυτοχθόνων, Ελλήν ων». Θα σας χρειαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα , επειδή όλο και συχνότερα θα το βρίσκεται μπροστά σας « Φορέας ΄Εθνους Κυριάρχων, Ιθαγενών, Αυτοχθόνων, Ιδιοκτητών Ελλήνων» Τα 46 άρθρα της Διακήρυξης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα μας, βρίσκονται στο: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Declaration-Indigenous-Greek.pdf Περιληπτικά αναφέρουμε κάποια σημεία μήπως σας ανοίξει η όρεξη να τα βρείτε και να τα διαβάσετε. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν και να έχουν τον έλεγχο των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και θεσμών, παρέχοντας εκπαίδευση στη γλώσσα τους με ένα τρόπο κατάλληλο για τις πολιτιστικές τους μεθόδους, διδασκαλίας και εκμάθησης. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί και τα αυτόχθονα άτομα έχουν το δικαίωμα να μην αναγκάζονται σε αφομοίωση ή καταστροφή του πολιτισμού τους. Τα Κράτη θα διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη και την αποκατάσταση: (α) Κάθε ενέργειας που έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα το να τους στερήσει την ακεραιότητά τους, ως διαφορετικά ανθρώπινα όντα, ή να τους στερήσει τις πολιτιστικές τους αξίες και τα εθνικά τους χαρακτηριστικά. (β) Κάθε ενέργειας που έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα την αποστέρησή τους από τη γη, τα εδάφη ή τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν δικαίωμα στη γη, τα εδάφη και στις πλουτοπαραγωγικές πηγές που παραδοσιακά τους ανήκουν, που βρίσκονται στην κατοχή τους, χρησιμοποιούνται ή έχουν αποκτηθεί με άλλο τρόπο. Άρθρο 46 1. Τίποτα σε αυτή τη Διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι υποδηλώνει για οποιοδήποτε κράτος, λαό, ομάδα ή άτομο το οποιοδήποτε δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να ενεργεί σε αντίθεση με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή να ερμηνεύεται ως έγκριση ή ενθάρρυνση πράξεων που θα διαμελίζουν ή θα προκαλούσαν βλάβη συνολικά ή μερικά στην εδαφική ακεραιότητα ή την πολιτική ενότητα των κυρίαρχων και ανεξάρτητων Κρατών… Το προσωρινό Δ.Σ.