Τα Ολύμπια Νέα

Κυριότερες Ειδήσεις / Τοπικά Νέα

Στα… όπλα για τον Ολυμπο

Άρθρο γνώμης

Του Αλέξανδρου Γκάσιου Δασολόγου1

Εφόσον ισχύσει η συγκεκριμένη διάταξη, θα διπλασιαστεί η έκταση στην οποία θα απαγορεύεται η άσκηση της θήρας στον Ολυμπο με περισσότερα των 150. 000 στρεμμάτων νέων απαγορεύσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων ανήκει στην Πιερία.

Από το 2011 μέχρι σήμερα, το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Ολυμπο παραμένει παγωμένο, ενώ τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν από τότε, αποδυναμώνουν ακόμη περισσότερο την επάρκεια της τεκμηρίωσης των περιορισμών που προβλέπονται σε αυτό. Το καλοκαίρι του 2015 υπήρξε έντονη φημολογία για επανέναρξη των διαδικασιών που σχετίζονται με την προώθηση του Σ. Π. Δ. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κατερίνης γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο κινητοποιήθηκε άμεσα με σκοπό τη διερεύνηση του θέματος. Η απάντηση που δόθηκε τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν πως δεν έχει πέσει στην αντίληψή τους καμία ενέργεια που να σηματοδοτεί την επανέναρξη των διαδικασιών. Παρ” όλα αυτά, το Σ. Π. Δ. υπάρχει σε κάποιο συρτάρι και αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για το κυνήγι στον Ολυμπο, γεγονός που θέτει εκ των πραγμάτων τους κυνηγούς και τις κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεχή επαγρύπνηση.

Πώς φτάσαμε στην ολική απαγόρευση θήρας στον Ολυμπο Το Προεδρικό Διάταγμα βασίζεται σε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τον Ολυμπο που εκπονήθηκε το 2004. Αυτή με τη σειρά της βασίζεται στο αναθεωρημένο το 1996 Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία από έρευνα για την πανίδα του Ολύμπου που εκπονήθηκε το 1985. Αν μελετήσει κανείς διεξοδικά τις παραπάνω έρευνες θα διαπιστώσει πως δεν περιλαμβάνουν καμία αρνητική αναφορά για την άσκηση της θήρας στην περιοχή. Εχουμε επομένως να κάνουμε με αναχρονιστικές και ως εκ τούτου ελλιπείς έρευνες, τις οποίες ακόμη και αν θεωρήσουμε σήμερα έγκυρες, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τεκμηρίωση για την απαγόρευση θήρας, που κάποιοι αποφάσισαν να επιβάλουν σε όλο το υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο Ολύμπου. Η ολική απαγόρευση θήρας που προβλέπεται να ισχύει στο υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο Ολύμπου, επομένως, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί προκλητικά αυθαίρετη και καταχρηστική.

Τι ακολούθησε Μετά τη διαβούλευση του Προεδρικού Διατάγματος που διήρκεσε ένα μήνα από τις 13/9 έως τις 13/10/2011, έγιναν διάφορες ημερίδες, συναντήσεις και συζητήσεις επί του θέματος, τόσο σε θεσμικό όσο και σε μη θεσμικό επίπεδο. Η γενική εικόνα της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τουλάχιστον της Πιερίας, ήταν έντονος προβληματισμός και αναστάτωση, μια και το Σ. Π. Δ. δεν προέβλεπε περιορισμούς μόνο για τη θήρα αλλά και για άλλες δραστηριότητες. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους (2011) έγιναν επίσης οι δύο από τις τρεις επίσημες παρουσιάσεις?ημερίδες, στα πλαίσια της διαβούλευσης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης (Ε. Σ. Δ. ) του Ολύμπου, το οποίο περιλάμβανε τα διαχειριστικά μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμοστούν την επόμενη πενταετία στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου. Σε ό,τι αφορούσε τη θήρα, το Σχέδιο Διαχείρισης είχε τελείως διαφορετική προσέγγιση από πλευράς μελετητών, οι οποίοι πρότειναν τη διατήρησή της σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν μέχρι τότε. Ετρεχαν δηλαδή ταυτόχρονα δύο διαφορετικές διαδικασίες με το ίδιο στην ουσία αντικείμενο, οι οποίες είχαν εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις στο ζήτημα της θήρας, γεγονός που αποτυπώνει με αποκαλυπτικό τρόπο την προχειρότητα με την οποία ασκείται η «διαχείριση» των προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας.

Τι από τα δύο θα έπρεπε να ισχύσει Μελετώντας κανείς το Προεδρικό Διάταγμα και το Σχέδιο Διαχείρισης του Ολύμπου είναι μάλλον εύκολο να διαπιστώσει πως το μόνο κείμενο το οποίο τεκμηριώνεται επαρκώς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη θήρα αλλά και ευρύτερα είναι το δεύτερο. Το Σ. Π. Δ. , αντίθετα, αποτελεί αποσπασματική και πρόχειρη απόπειρα η οποία όχι για τον Ολυμπο, αλλά ούτε για διαχείριση βοσκότοπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Πρέπει να απαγορευτεί η άσκηση της θήρας στον Ολυμπο Οπως αναφέρεται και πιο πάνω, στις μελέτες που αποτέλεσαν τον κορμό της τεκμηρίωσης για τη σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει την ολική απαγόρευση θήρας στον Ολυμπο, δεν υπάρχει καμία αρνητική αναφορά για τη θήρα. Στις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το θέμα, άνθρωπος με κεντρικό θεσμικό ρόλο στη διαχείριση του Ολύμπου δήλωσε πως δεν μπορεί να συνυπάρξει η θήρα με τον ορειβατικό τουρισμό στο πιο περπατημένο βουνό της Ελλάδος. Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει σε κάποιο βαθμό με την παραπάνω προσέγγιση. Σύμφωνα όμως με το Σχέδιο Διαχείρισης του Ολύμπου, το οποίο αποτελεί την πιο τεκμηριωμένη μελέτη που υπάρχει για τον Ολυμπο μέχρι σήμερα, το 95% των ορειβατών που ανεβαίνουν στον Ολυμπο, επισκέπτονται την περιοχή από τα τέλη Μαΐου έως τα μέσα με τέλη Αυγούστου. Με δεδομένο ότι η κυνηγετική περίοδος στα μέσα και μεγάλα υψόμετρα του Ολύμπου ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η παραπάνω προσέγγιση δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί άκυρη, μια και δεν υπάρχει εποχική επικάλυψη της δραστηριότητας της ορειβασίας με αυτήν της θήρας. Πέραν των παραπάνω, το σύνολο των ορειβατικών διαδρομών που οδηγούν στην κορυφή του Ολύμπου καθώς και όλα τα κύρια ορειβατικά μονοπάτια βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες απαγορεύεται ήδη η άσκηση της θήρας. Δεν έχει διατυπωθεί επομένως μέχρι σήμερα κανένα ουσιαστικό και επαρκώς επιστημονικά τεκμηριωμένο επιχείρημα για την ολική απαγόρευση της θήρας που προβλέπεται να ισχύσει στον Ολυμπο αν υπογραφεί το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του 2011 που παραμένει μέχρι σήμερα παγωμένο.