Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ποιος έχει την ευθύνη;

Ερώτηση για την διαχείριση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδωνcomputer_labs_06

Στα προβλήματα που προκύπτουν στη διαχείριση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, αναφέρεται ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Πιερίας Μπέττυ Σκούφα και συνυπογράφεται από ακόμη 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών και από τους κ. Τζαμακλή και Καστόρη.

Η ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Υποδομών, κατατέθηκε με αφορμή τα προβλήματα που εντοπίζονται στη διαχείριση της σχολικής περιουσίας και ιδιαίτερα του τεχνολογικού εξοπλισμού από την «εμπλοκή» πολλών φορέων. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ζητούν να ενημερωθούν για την πρόθεση να εξετασθεί εκ νέου το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την κινητή και ακίνητη Σχολική Περιουσία, ώστε να διασφαλίζεται με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο η περιουσία των τεχνολογικών σχολικών μονάδων Στο κείμενο της ερώτησής τους αναφέρουν «Ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά προβλήματα προκύπτουν σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υποδομές των εκπαιδευτικών μονάδων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνεχώς διενέξεις μεταξύ δημοτικών αρχών και στελεχών της δημόσιας διοίκησης σχετικά με την κυριότητα του τεχνολογικού υλικού με το οποίο εξοπλίζεται κάθε σχολική μονάδα. Σύμφωνα με το νόμο 1894/90 αλλά και το νόμο Καλλικράτη 3852/2010 η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταβιβάζεται στους Δήμους. Παρ’ όλα αυτά ο εξοπλισμός τους με το ΦΕΚ 2856 Β΄11.11.13 (διαπιστωτική πράξη) γίνεται υπό την εποπτεία και κυρίως με τη χρηματοδότηση της Ανώνυμης Εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές» Εταιρεία Κοινής Ωφελείας που υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Πόροι της εταιρείας αυτής μεταξύ άλλων είναι, η ετήσια οικονομική ενίσχυση του κράτους, η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το μετοχικό κεφάλαιο του πρώην Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) (που έχει συγχωνευτεί με την εν λόγω εταιρεία) καθώς αξιοποιεί και διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κρίσιμο ζήτημα το οποίο γεννάται είναι ότι η κινητή περιουσία αποκτάται κυρίως με χρήματα του δημοσίου ανήκει όμως κατά κυριότητα στους Δήμους βάσει των προαναφερθέντων νόμων. Οι διενέξεις αφορούν την τύχη του τεχνολογικού εξοπλισμού και των υποδομών σε περίπτωση παύσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Γνωρίζοντας ότι στη διάρκεια των τελευταίων ετών τόσο η ονομασία όσο ο χαρακτήρας και οι ειδικότητες των μονάδων αυτών (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ΕΚ κτλ.) έχουν μεταβληθεί, ο τεχνολογικός εξοπλισμός άλλοτε δύναται να χρησιμοποιηθεί και άλλοτε όχι. Οι δημοτικές αρχές και η εκπαιδευτική κοινότητα, έρχονται σε διενέξεις πολλάκις, για το εάν και με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθεί ή θα καταργηθεί ο τεχνολογικός αυτός εξοπλισμός και ποια θα είναι η τύχη του σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Επειδή ο εξοπλισμός αφορά σε μεγάλη δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου, ερωτάται ποια πρέπει να είναι ακριβώς η τύχη αυτού του εξοπλισμού στις εν λόγω περιπτώσεις. Επειδή πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση των εμπλεκομένων μπορεί να βοηθήσει στη χρηστή διαχείριση της Σχολικής Περιουσίας και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων από την Τεχνολογική Εκπαίδευση υπηρεσιών, πολύ δε περισσότερο σήμερα που τα κονδύλια για την Εκπαίδευση υστερούν από το προσδοκώμενο, και επειδή μια Κυβέρνηση της Αριστεράς πρέπει να έχει ως στόχο της μια εκσυγχρονισμένη Δημόσια Εκπαίδευση που συνέχεια να βελτιώνεται, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: -Ποιά είναι τα ισχύοντα σχετικά με τη διαχείριση της κινητής περιουσίας, κάθε είδους εξοπλισμού των σχολικών κτιρίων και ιδιαίτερα για τον τεχνολογικό εξοπλισμό αυτών. -Ποιά είναι η Αρχή που εποπτεύει τους νόμιμα ασκούντες την παραπάνω διαχείριση για την διασφάλιση της χρηστής άσκησής της και την προστασία των συμφερόντων και της περιουσίας του Δημοσίου από φαινόμενα διαφθοράς. -Αν υπάρχει πρόθεση να εξετασθεί εκ νέου το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την κινητή και ακίνητη Σχολική Περιουσία, ώστε να διασφαλίζεται με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο η περιουσία των τεχνολογικών σχολικών μονάδων. -Αν υπάρχει πρόθεση να φροντίσει για την έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα και τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα συγχύσεων και διενέξεων.»